Nå längre med din forskning

Your allies in making impact.

Såhär hjälper vi forskare

Vi hjälper dig som arbetar eller forskar vid universitet, institut, myndigheter eller inom industrin att öka effekten av innovation.

Med målet att föra fler och bättre nya tjänster och produkter ut i näringsliv och samhälle, arbetar vi nära forskare för att lösa utmaningar som rör affärsutveckling av forskningsresultat och att söka och leda samarbeten kring utveckling och innovation. Det kan exempelvis handla om att:

  • – Utvärdera affärspotential och vägleda strategier för en specifik produkt eller idé sprungen ur din forskning.
  • – Ge en organisation nya verktyg och perspektiv på innovation
  • – Skapa näringslivssamverkan
  • – Söka projektfinansiering
  • – Avlasta din organisation i projektledning i helhet eller de arbetspaket som handlar om administration/rapportering, kommersialisering och kommunikation.

En universitetsnära kommersialiseringspartner

LTU Business är Luleå tekniska universitets affärsutvecklingsbolag, men arbetar även med institut och konsortier nationellt och internationellt inom innovationsområden som är viktiga för svensk och europeisk industri. Vi arbetar med forskare på alla nivåer från doktorand till senior professor.

Innovationsstöd vid LTU – även för dig som inte vill starta bolag

Som anställd vid universitetet har du konfidentiell och kostnadsfri support med att utveckla idéer och forskningsresultat. Med fokus på att din forskning ska skapa samhällsnytta får du genom vårt innovationsstöd råd och vägledning, oavsett om du själv vill starta bolag eller hellre vill fortsätta med din forskning. Vi har ett nära samarbete med inkubatorn Arctic Business, och fungerar i många fall som en språngbräda och förinkubator för att göra tidiga idéer mogna att ta steget till ett inkubatorprogram eller att bilda ett startup.

Partners & kunder

Uppdrag & projekt

Ofta är våra uppdrag skräddarsydda lösningar utifrån kundens önskemål. Här kan du läsa om några av de projekt och uppdrag som vi är stolta över att ha bidragit till.

Utforska innovation med oss

Vad vi erbjuder

För dig som verkar inom

Luleå tekniska universitet

Som anställd och/eller forskare vid Luleå tekniska universitet har du tillgång till vårt konfidientiella och kostnadsfria innovationsstöd. Du kan vända dig till oss för idérådgivning och stöd för att föra din forskning ut till marknaden. För dig som forskar finns många olika alternativ och du behöver absolut inte själv bli egenföretagare om du hellre vill fokusera på din akademiska karriär.

Vi stöttar också universitetets verksamhet genom samverkan med näringslivet och projektledning och administration av utveckling- och innovationsprojekt med konsortier och offentliga finansiärer.

Vi hjälper också dig som vill nå ut till företag med uppdragsutbildning till yrkesverksamma genom universitetets organisation LTU Professional Education. Vi hjälper dig att publicera och marknadsföra din kurs till näringslivet.

För dig som verkar inom

Forskningsinstitut

Behöver ditt team utvärdera affärspotential i ett tidigt skede av nya innovationer? Med IDD Academy utbildar vi hela organisationen i en validerad metod för att verfiera innovationers marknadspotential i ett mycket tidigt skede. Där kunden önskar hjälper vi också till med att genomföra hela analysen och göra en rekommendation.

Eller kanske ni vill ha en partner som tar ansvar för att projektet möter de kvalitetskrav på kund- och marknadsanalyser samt extern kommunikation som EU och andra offentliga finansiärer numera kräver.

Allt vårt arbete bygger på vår egenutvecklade metod Innovation Due Diligence, som används för att testa över 300 idéer årligen. Vi har en lång erfarenhet av att arbeta nära RISE och internationella institut som IC2 Institute vid University of Texas och European Institute of Innovation & Technology (EIT).

Du som är intresserad av universitetets uppdragsutbildning, LTU Professional Education, kan också vända dig till oss.

För dig som verkar inom

R&D i industrin

Öka er output i projekt. Som universitetets näringslivskontakt lotsar vi företag till samverkan med forskare och studenter vid Luleå tekniska universitet. Med 15,000 studenter och 69 forskningsområden hjälper vi till att sätta ihop rätt team, skapa ett avgränsat projekt och hjälpa samarbetet komma igång. Du som är intresserad av universitetets uppdragsutbildning, LTU Professional Education, kan också vända dig till oss.

I innovationsprojekt matchar vi era mål med rätt utlysningar och adderar värde genom kunskap, verktyg och erfarenhet inom kommersialiseringsansvar och dissemination. Vår erkända metod Innovation Due Diligence har använts av bland annat Boliden, Atlas Copco, LKAB och Siemens för att möta kommersiella krav och bedöma marknadspotential från projektfinansiärer i tidiga faser av innovationsprojekt. Med Innovation Due Diligence kan man minimera risk samt få vägledning i vilka affärsmodeller och strategier som är mest lönsamma.

Kontaktpersoner

Pär Johansson

Säljchef070-208 98 75

Emil Svanberg

Affärsutvecklare070-579 55 06

Våra tjänster

Här hittar du ett urval av de tjänster som vi kan erbjuda dig som forskare. Ofta är våra uppdrag skräddarsydda lösningar utifrån kundens önskemål. Du hittar exempel på hur vi hjälpt andra under case & projekt.