Kundberättelse

Från labb till testbädd

Underjordslabb väljer LTU Business för testbäddsstrategi

Från labb till testbädd. Äspölaboratoriet i Oskarshamn har i över 30 år varit ett centrum för forskning kring slutförvaring av kärnbränsle. I takt med att testbehovet för slutförvaring av kärnbränsle avvecklas vill man hitta nya användningsområden för fyra-miljardersanläggningen. LTU Business utvecklar en strategi för testbäddsverksamhet riktat mot för gruv-, anläggning och geoenergibranschen.

Vill utveckla en världsunik testbädd

LTU Business har i uppdrag att utreda möjligheten för Äspölaboratoriet att etablera sig som en öppen testbädd genom att analysera potentiella kundgrupper, marknader, konkurrenter och affärsmodeller. Målet är att hjälpa kunden att välja rätt strategi för verksamheten.

”Med vår tekniska kunskap och LTU Business erfarenhet av att utveckla testbäddsstrategier hoppas vi kunna utveckla en modell som skapar ett långsiktigt värde för Sverige”, säger Mats Ohlsson, koordinator för externa kontakter vid Äspölaboratoriet, SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB).

Växande efterfrågan kan leda till ökad lönsamhet

Enligt Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, blir testbäddar allt viktigare för näringsliv och offentlig sektor och det finns en växande efterfrågan på expertkunskap i att bedöma lönsamhet och marknad för en testverksamhet.

Lisa Ek och Niklas Grönberg på LTU Business har båda bakgrund som managementkonsulter och utvecklar den nya strategin åt Äspölaboratoriet.
–  Totalt sett har runt 4 miljarder kronor investerats i anläggningen och den har spelat en mycket viktig roll för att Sverige ska kunna förvara kärnbränsle på ett säkert sätt. När det nationella forskningsintresset växlar ner finns förhoppning att hitta nya intresseområden och kunder så att anläggningen kan drivas vidare på ett lönsamt och långsiktigt sätt, säger Lisa Ek, strategikonsult på LTU Business.

”Hållbar testbäddsindustri skapar arbete och investeringar”

Gry Holmgren, VD LTU Business, menar att Sverige har potential att bli ledande inom testbäddsindustrin, och därigenom skapa nya arbetstillfällen och investeringar, inte minst i glest befolkade delar av landet.
– Vår strävan är att vara med och bidra till en mer hållbar framtid, där har testbäddsindustrin en självklar plats. Uppdrag som Äspölaboratoriet är ett kvitto på vår strategiska satsning att bygga spetskompetens i att skapa affärsmässigt hållbara testbäddar, avslutar Gry Holmgren Hafskjold.

FAKTA
En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar inom utvalda områden. Testbäddar är en viktig del av eko-systemet för innovation eftersom de leder till ökad innovationstakt.

Äspölaboratoriet
Är ett bergslaboratorium beläget i Äspö. Det finns bara ett fåtal anläggningar i världen som med liknande förutsättningar. Anläggningen ligger på 460 meters djup och har omfattande infrastruktur, vilket gör det möjligt att testa ny teknik och produkter.