Kundberättelse

”LTU Business Growth Academy ett kliv i ny riktning”

LTU Business Growth Academy

Konkret och omedelbar effekt. Andreas Lindström, VD på Lindströms Transport gick LTU Business Growth Academy. Ett drygt år efter programmet är effekten tydlig: En extern styrelse har tillsatts och man påbörjat ett omfattande strategiarbete, som direkt effekt av insikterna som programmet gav.

Konkreta resultat ett år senare

”Någon i mitt nätverk tipsade mig om LTU Business Growth Academy. Det passade perfekt för oss eftersom vi redan hade gjort vissa strategiska vägval. Jag ville ha mer kött på benen för att kunna fortsätta utveckla företaget och min egen strategiska kunskap.”

”Lisa och Niklas är otroligt kunniga ledare”

Konceptet är utvecklat och leds av LTU Business managementkonsulter Lisa Ek och Niklas Grönberg, båda med mångårig erfarenhet av att hjälpa kunder att skapa nya affärsmöjligheter och hållbar lönsamhet.

”Det bästa var upplägget och kvalitén. Jag knöt nya affärskontakter och fick praktiska verktyg, men framför allt var Lisa och Niklas två otroligt kunniga ledare som hjälpte mig att utveckla hur jag hanterar strategiska frågor.”

”Ett måste att bli mer strategisk”

Gunnar Eikeland, vd på Sparbanken Nord och styrelseledamot på LTU Business menar att digitalisering, kompetensförsörjning och långsiktig hållbarhet i kombination med en omvärld som rör sig i allt högre takt ställer krav på företag att ha tydliga strategier och processer för att vara konkurrenskraftiga:

”Koncept som LTU Business Growth Academy är positivt eftersom det hjälper företagsledare att agera mer strategiskt. Det är en nödvändighet för  att vara långsiktigt konkurrenskraftig”

Andreas menar att kursen är ett måste för företag som befinner sig en förändringsfas eller vill ta nästa steg i sin utveckling. Lisa Ek från LTU Business fyller i:

– Vi utvecklade LTU Business Growth Academy för att vi mötte många företagsledare som upplevde att strategi inte ryms i den vardagliga verksamheten. Man känner till sina utmaningar men saknar utrymmet för att förändra situationen. Det här programmet är utformat just för att ge verktygen och metoderna för att fokusera på hur man kan börja en förändring med de förutsättningar man har här och nu.

– Förra omgången fick enorm respons – platsernas fylldes direkt och flera företag ställde sig på väntelista. Det är ett kvitto på att det finns ett stort behov, avslutar Niklas.

Se våra utvecklingsprogram

Fokus på samverkan, strategi eller konceptutveckling? Hitta det program som passar dig bäst.