Kundberättelse

Ny sponsorstrategi för Luleå Basket

Strategi för ökade sponsorintäkter

Luleå Basket, en elitidrottsklubb som erbjuder basket på högsta Sverige- och Europanivå, har en ambitiös plan. De vill dubbla sin omsättning och samtidigt arbeta för att påverka svensk lagidrott för damer och bli Sveriges ledande damelitklubb. För att öka chanserna att nå sina mål har de valt att samarbeta med LTU Business, i ett projekt som syftar till att skapa en strategi för klubbens viktigaste intäktskälla – sponsorsamarbeten.

På frågan varför man ska anlita externa konsulter menar Christer Sehlin, klubbdirektör, att med extern expertis som grundligt genomlyser verksamheten får man både nya möjligheter och samtidigt en rättvis bild av framtida potential.

”Många företag saknar både den kompetens och tid som krävs för att genomföra ett sådant här arbete, men det är ingen tvekan om att de skulle behöva det – Christer Sehlin, Luleå Basket.

”Vi har i detta projekt fokuserat mycket på hur Luleå Basket kan följa denna utveckling och skapa närmare relationer med sina viktigaste sponsorer”.

Sponsring som relationsbyggande och möjliggörare

Intresset för damidrott ökar och därmed möjligheterna till sponsorsamarbeten. Luleå Basket är idag en nationell och internationell förebild när det gäller att dra publik, och det försprånget vill man öka.

”Synen på sponsorsamarbeten håller på att förändras, från fokus på exponering och generiska prislistor till mer skräddarsydda erbjudanden och framförallt att det ska finnas gemensamma värderingar i kombination med en affärsnytta mellan klubbarna och sponsorerna”, säger Lisa Ek, managementkonsult och tillväxtexpert på LTU Business.

LTU Business har genom analys av stora mängder data och omfattande intervjuer med intressenter kunnat belysa både styrkeområden där klubben bör behålla sin spets men också förbättringspunkter där ett ändrat arbete behövs.

”Under samarbetet har det blivit tydligt för oss att vi har potential att förbättra strukturen i säljarbetet genom CRM och tydliga nyckeltal, men också vår roll som Norrbottens lag och damelitidrott, och det CSR-arbete som vi gör”, säger Christer.

”Genom att inhämta och studera data på ett strukturerat sätt kan vi hitta oanat många möjligheter för tillväxt” säger Niklas Grönberg, managementkonsult och tillväxtexpert på LTU Business.

Resultat av uppdraget

·         Omfattande analys av sponsorportföljen, nuläge och framtida potential

·         Kund- och marknadsanalys

·         Analys av interna problem och förbättringsområden

·         Benchmark mot en stor mängd andra klubbar och aktörer för att dra lärdomar