Mixed reality snart geologernas verklighet

I framtiden kan geologer se en malmkropp som ett hologram ute i verkligheten. Tyska startup-bolaget Terranigma Solutions tar hjälp av LTU Business och Luleå tekniska universitet i framtagandet av en mixed reality-produkt för geologer och gruvindustri.

Målet för FARMIN: Att ta fram en produkt som gör det möjligt att visualisera och utveckla geologiska modeller på plats i naturen, genom mixed reality.

Målet för FARMIN: Att ta fram en produkt som gör det möjligt att visualisera och utveckla geologiska modeller på plats i naturen, genom mixed reality.

Målsättningen med projektet FARMIN är att geologer ska kunna skapa en rättvisande bild av vad som finns i jordskorpan med hjälp av dynamisk 3D-modellering. Tekniken ska bidra till lägre kostnader och ledtider vid etablering av till exempel gruvor. LTU Business har uppdraget att analysera marknaden och skapa en strategi för att lansera innovationen som kommersiell produkt.

– Den tekniska lösningen är mångsidig och passar i flera industrisegment. Vi bidrar med affärsstrategi i produktutvecklingen, säger Jens Oddbratt, LTU Business, som driver EIT RawMaterials-projektet FARMIN.

”Det är otroligt värdefullt att få LTU Business expertis och hjälp att få en snabb och smidig utvecklingsprocess. Vi kommer att arbeta väldigt tätt tillsammans.” – Fabian Stamm, COO på Terranigma Solutions.

Kan förändra arbetsmetoder i gruvindustrin

Startupbolaget Terranigma Solutions är den kommersiella partnern i projektet och en spin-off från Aachen University i Tyskland. Bolaget har en mjukvara för modellering sedan tidigare som FARMIN delvis kommer att baseras på. Medgrundaren Fabian Stamm förklarar vad projektet kan leda till för geologer och till exempel gruvindustrin:

– Vi kan inte se igenom jordskorpan. Det vi gör i dag är att vi borrar på utvalda punkter för att kunna modellera resten. Att vi aldrig ser helheten leder till osäkerhet. Den nya tekniken kommer att ge mer tillförlitliga modeller och samtidigt minska behovet av borrning och på det sättet minska kostnaderna. Tekniken kommer också att underlätta för geologer när de vill förklara för politiker och beslutsfattare varför man föreslår att bygga till exempel en gruva på en viss plats, säger han.

Tekniken som ska underlätta arbetet är mixed reality som projicerar hologram i en bild av verkligheten, till exempel genom en mobiltelefonkamera eller Microsoft Hololens.

I dag arbetar geologer både ute i fält och framför datorskärmen, men utan ett system som är integrerat.

– Idag är det mycket spring mellan natur och kontor; vi gör observationer i naturen som vi antecknar och sedan tar med oss till kontoret för att mata data till modellen vi bygger. Det innebär att det kan finnas en viss osäkerhet kring om modellen verkligen stämmer. Idén med FARMIN är att skapa en direkt integration med naturen bland annat med stöd av appar, säger projektets koordinator Tobias Kampmann, biträdande universitetslektor på Luleå tekniska universitet.

Malmkroppar som hologram direkt på skärmen

Mixed realityTekniken som ska underlätta arbetet är mixed reality som projicerar hologram i en bild av verkligheten, till exempel genom en mobiltelefonkamera eller Microsoft Hololens. Tekniken är med andra ord inte helt ny, men den har ännu inte använts inom geologi och prospektering. Tanken är att FARMIN ska möjliggöra för geologen att arbeta med komplexa 3D-modeller varsomhelst, närsomhelst, och från den enhet man önskar i en molnbaserad lösning.

Väljer LTU Business beprövade metod för kommersialisering

Innovationsprojekt som FARMIN följer ett visst upplägg där man redan i ett tidigt skede kartlägger marknadspotentialen i den nya tekniken som utvecklas. Det som inom innovationsvärlden kallas för kommersialisering innebär att man behöver ta reda på vem målgruppen för innovationen är, vilka potentiella marknader som finns samt försvårande omständigheter som exempelvis konkurrenter eller bristande lönsamhet. Analysen resulterar i en go to market-strategi som bland annat talar om vilket värdeerbjudande som är viktigt och vilken affärsmodell som passar bäst. För detta har projektet vänt sig till LTU Business och metoden Innovation Due Diligence som används på mer än 300 idéer årligen och dessutom lärs ut som en best practice-metod på forskningsinstitut runtom i Europa.

”Vår metod bygger på att samla in och analysera data som leder till enklare beslutsfattande i tidiga faser av produktutveckling. Vi är enormt stolta över förtroendet från projektets partners och finansiärer i en satsning som kan transformera arbetet i gruvsektorn på global skala.” – Jens Oddbratt, affärsutvecklare på LTU Business.

– Det är otroligt värdefullt att få LTU Business expertis och hjälp för att få en snabb och smidig utvecklingsprocess. Vi kommer att arbeta väldigt tätt tillsammans, säger Fabian Stamm.

Tobias Kampmann lägger till att det även är värdefullt för regionen att LTU Business är med i ett tidigt skede.

– Marknaden är inte etablerad än och det finns en enorm potential till utveckling inom området, säger han.

LTU Business arbetar med runt tjugosex liknande innovationsuppdrag för gruv- och råmaterialsektorn. Jens Oddbratt säger:

– Vår metod bygger på att samla in och analysera data som leder till enklare beslutsfattande i tidiga faser av produktutveckling. Vi är enormt stolta över förtroendet från projektets partners och finansiärer i en satsning som kan transformera arbetet i gruvsektorn på global skala.

Fakta

Projektet FARMIN har en budget på två miljoner euro där EIT RawMaterials är med som huvudfinansiär. Partners i projektet är LTU Business, Luleå tekniska universitet, Boliden Mineral AB, Minas de Aguas Teñidas SAU från Spanien, DMT GmbH & Co. KG, Terranigma Solutions och RWTH Aachen University från Tyskland, samt ett företag i Österrike som utvecklar MR/AR lösningar: Robotic Eyes GmbH. Projektet startade januari 2020 och avslutas december 2022.

Läs mer om Innovation Due Diligence.

EU flag

Utvecklingsprogrammet Latitude 66
Hällnäs klimatsmarta kompost
Luleå Basket vässar strategin även utanför plan
Barnboksförfattaren Karin Åberg om IDD
LTU Business Growth Academy
Latitude 66 Mentorship
sizer