Regional innovationsstrategi för Aachen University

När Rhenisch-området i Tyskland stänger kolgruvor – och därmed måste ställa om sin ekonomi – vänder de blickarna till Norrbotten och affärsutvecklingsbolaget LTU Business. ”Norra Sverige är ett utmärkt exempel där forskning och näringsliv samverkar framgångsrikt vid den här typen av omställningar,” säger Aarti-Mona Sörensen vid institutionen för avancerad gruvteknik (AMT) på RWTH Aachen University.

Regionen står inför grundläggande ekonomiska förändringar under de kommande två decennierna i samband med avvecklingen av brunkolbaserad kraftproduktion och därmed brunkolsproduktion.

”Brunkolsproduktion och kraftproduktion har en betydande roll i regionens ekonomi. Många små och medelstora företag såväl som enskilda anställda är beroende av den. Vi står nu inför utmaningen att genomföra en stor strukturomvandling och med tanke på Sveriges erfarenhet från den här typen av projekt, där forskning, näringsliv och lokalbefolkningen samarbetar framgångsrikt, känns det bra att nu få hjälp av LTU Business,” säger Aarti-Mona Sörensen, forskningsassistent vid institutionen för avancerad gruvteknik (AMT) och projektkoordinator.

”LTU Business har omfattande erfarenhet av att utvärdera innovationspotential, genomföra grundliga regionala analyser och innovationsstrategier som skapar tillväxt, vilket är värdefullt för oss i Rhenish-området.”

Projektet Mine Rewir drivs av Institute for Advanced Mining Technology vid RWTH Aachen University med målsättningen att tillvarata regionens spetskompetens inom råvaruutvinning genom att skapa ett regionalt innovationsnätverk tillsammans med kommuner och lokala företag. Första fasen för projektet Mine ReWir påbörjas septemember 2020 och avslutas maj 2021, med potentiell förlängning till 2024.

Läs hela storyn här.