Att stärka instinkt med insikt

Tillväxtstrategin – en nyckel till framgång

En tillväxtstrategi talar om vilka mål en organisation ska ha för framtiden, vanligtvis tre eller fem år framåt, varför just de målen är relevanta och hur man ska nå dem. För ett företag rör det sig oftast om att analysera vad man ska sälja och hur mycket, till vilka kunder och på vilka marknader samt hur man ska göra för att lyckas med det.
– Alla organisationer tjänar på att arbeta med sin tillväxtstrategi, säger Lisa Ek, strategikonsult på LTU Business.

Idag är ledarens roll mångfacetterad och i ständig förändring, vilket kan innebära att strategiarbetet blir lidande på grund av allt det operativa som ska hinnas med. Lisa Ek, strategikonsult på LTU Business, menar att risken är att man missar många av de möjligheter som säkrar både tillväxt och lönsamhet på längre sikt.

– Om man agerar och tar sina beslut enkom baserat på det som sker i ”nuet” är risken större att man missar viktiga möjligheter framåt i tiden. Man kan komma långt på sin magkänsla, men ännu längre om man stärker den med rätt insikter. Här kan det vara nyttigt att ta in hjälp utifrån, säger Lisa Ek.

Viktigt i alla verksamheter

Varje år hjälper LTU Business ett tiotal bolag och organisationer med deras tillväxtstrategier. Det handlar om allt från att samla in data om kunder, konkurrenter och omvärld, göra analyser och sammanställa instinkter till att ta ett helhetsgrepp och projektleda hela arbetet med strategin. LTU Business utvecklar tillväxtstrategier för start-ups såväl som stora globala bolag, kommunala företag, ideella organisationer och idrottsföreningar, berättar Niklas Grönberg som är ansvarig för området strategi på LTU Business tillsammans med Lisa.

– Det vi oftast gör i det här arbetet är först en ordentlig analys av organisationens nuläge – ekonomi, affärsmodell, operativ modell – och en analys av organisationens omvärld med trender och konkurrenter. Vi strävar alltid efter att ha ett nära samarbete med kundens organisation. Det är de som känner sin verksamhet alla bäst, säger Niklas.

”När LTU Business presenterade analysen var det många saker som landade. Den tydliggjorde de möjligheter vi faktiskt har, och vilka vi inte har.” – Thomas Marklund, vd på Ditwin.

Ditwins väg mot ett breddat erbjudande

Några som tog hjälp av LTU Business i arbetet med sin tillväxtstrategi är konsultbolaget Ditwin. De grundades 2009 och erbjuder lösningar för så kallade ”digitala tvillingar” för industrin. Ditwin tog kontakt med LTU Business under hösten 2018 för att få hjälp att sätta sin tillväxtstrategi för perioden 2020–2024.

– Vi behövde en extern part som kunde hjälpa oss framåt och bredda vårt nätverk av potentiella kunder. Under analysarbetet intervjuade konsulter från LTU Business våra kunder och olika leverantörer. När LTU Business presenterade analysen var det många saker som landade. Den tydliggjorde de möjligheter vi faktiskt har, och vilka vi inte har, berättar Thomas Marklund, vd på Ditwin.

Ditwin jobbar idag aktivt med strategin och har nu breddat sitt erbjudande mot nya industrier och kunder samt satt ett nytt fokus på kundnöjdheten.

– Vi är väldigt nöjda med stödet som vi har fått av LTU Business. De har varit väldigt engagerade och skapat ett stort värde för Ditwins resa framåt, avslutar Thomas.

 

→ Läs mer om våra erbjudanden till företag

Utvecklingsprogrammet Latitude 66
Hällnäs klimatsmarta kompost
Luleå Basket vässar strategin även utanför plan
Barnboksförfattaren Karin Åberg om IDD
LTU Business Growth Academy
Latitude 66 Mentorship
sizer