Vinner fler utlysningar med IDD – metoden som används av ledande forskningsinstitut

Hur tar man fram den bästa metoden för att hjälpa forskare och innovatörer att kartlägga deras idéers marknadspotential i ett tidigt skede? Den frågan ställde sig LTU Business för åtta år sedan och påbörjade därmed utvecklingen av Innovation Due Diligence, en metod som idag används på mer än 300 idéer årligen och dessutom lärs ut som best practice på forskningsinstitut runtom i Europa.
– I de fall forskare använt sig av IDD-metoden så har deras ansökningar varit mer framgångsrika hos finansiären, säger Erik Ronne, Vice President Innovation på RISE.

LTU Business unika metod Innovation Due Diligence är en marknadsvalideringsmetod som ger stöd och kvalitetssäkring i innovationsutvecklingsprocesser vid universitet, institut, företag och även i internationella innovationsprojekt. Metoden togs fram av LTU Business på uppdrag av Luleå tekniska universitet 2012 efter en inspirationsresa hos andra TTO:s (Technical Transfer Offices) i Europa och USA.

– Det finns en del marknadsvalideringsmetoder men de är ofta komplicerade eller väldigt nischade. Vi hittade en metod att inspireras av på Texas Universitet i Austin och utvecklade den vidare. Det som särskiljer IDD är att metoden är enkel att använda, ger ett konkret värde och är applicerbar i alla typer av branscher, berättar Niklas Grönberg, strategikonsult på LTU Business.

IDD Academy gör metoden tillgänglig för alla företag

Intresset för IDD har vuxit sig starkt genom åren och sedan 2017 erbjuder LTU Business IDD Academy, en utbildning för företag och organisationer som vill använda metoden i sin verksamhet för att testa marknadspotential. Utbildningen ger deltagarna en grundlig genomgång av Innovation Due Diligence samt en förståelse för hur den kan tillämpas i den egna organisationen.

På det statliga forskningsinstitutet RISE har ett 20-tal medarbetare deltagit i IDD Academy. RISE Vice President Innovation Erik Ronne berättar:

– För några år sedan analyserade vi ansökningar från forskare som blivit nekande finansiering av till exempel Vinnova och Horizon 2020 för att förstå varför. Nästan alla nekade ansökningar hade kommentaren att det vetenskapliga underlaget var bra men att affärsanalysen var alldeles för svag. Det fanns helt enkelt inget trovärdigt underlag på om idén hade ett kommersiellt värde. I de fall man använt IDD så hade ansökan däremot i regel varit framgångsrik, berättar han och tillägger:

– Den största styrkan ligger i att det är en utomstående person som gör analysen. När det är ens egen idé har man en tendens att vara lite väl optimistisk.

”Det som särskiljer IDD är att metoden är enkel att använda, ger ett konkret värde och är applicerbar i alla typer av branscher.”

Nicola Doppio vid Trentino Innovation Hub utbildades av LTU Business i IDD-metoden 2019 och menar på att den har gjort skillnad för honom och kollegorna i Italien.

– Det finns många metoder där ute men IDD är väldigt straight forward. IDD har helt klart inspirerat oss, det går att jobba mer strukturerat med innovation än vad vi tidigare trott, säger han.

Pär Lundström på Alfred Nobel Science Park i Örebro deltog i IDD Academy 2018 och har också haft stor nytta av metoden.

– IDD har visat sig vara värdefull för oss och vi tittar just nu på flera projekt där den kan komma till användning. Att använda sig av en bra marknadsvalideringsmetod sparar både tid och pengar för innovatörer och potentiella finansiärer. Metoden är viktig för att försäkra sig om att man inte lägger energi på något som inte har en framtid, avslutar Pär Lundström.

Läs mer om IDD och IDD Academy.

Utvecklingsprogrammet Latitude 66
Hällnäs klimatsmarta kompost
Luleå Basket vässar strategin även utanför plan
Barnboksförfattaren Karin Åberg om IDD
LTU Business Growth Academy
Latitude 66 Mentorship
sizer