Projektledare Event (Luleå)

LTU Business hjälper modiga ledare inom näringsliv, akademi och offentlig sektor att nå sina mål och visioner. Vi är en drivkraft för att utveckla hållbara samhällen och skapa tillväxt som stärker norra Sverige, ofta i täta samarbeten med andra aktörer. Vi bygger våra erbjudanden på vår expertis, på vår användning av internationellt beprövade metoder och på vårt breda nätverk.

I dag är vi ett fyrtiotal medarbetare i Norrbotten och Västerbotten som tar rymd- och gruvbranscherna in i framtiden, utvecklar besöksnäringen, omsätter banbrytande forskning till nya företag och samhällsnytta, hjälper små och stora bolag att växa, skapar kommersiellt framgångsrika testbäddar och utrustar regionens entreprenörer med affärskritisk kompetens.

Din roll

Nu söker vi dig som vill hjälpa oss att stärka innovations- och näringslivscommunityn ytterligare. I rollen som Projektledare Event gör du det genom att arrangera event – stora som små – tillsammans med kollegor och samarbetsaktörer, med syftet att möjliggöra möten och utbyten mellan betydelsefulla grupper och intressenter. Det finns ett stort behov bland företag, inom akademin och i den offentliga sektorn att träffas, utbyta tankar, idéer och information, och tillsammans sätta agendan för framtiden. Här kommer du att ha en central och viktig roll.

Vi söker dig som på ett målmedvetet och strukturerat sätt kan samarbeta med och leda kollegor, kunder och partners genom hela eventprocessen – från idé till genomförande och utvärdering. Genom ditt arbete förstärker du LTU Business roll som ledande och sammanförande aktör i ett ekosystem av kreativa individer och organisationer.

I många fall kommer du att skapa eventupplevelser som är kopplade till Luleå tekniska universitet och deras forskning, utbildning och samverkanspartners, men även hjälpa till i andra uppdrag och projekt på LTU Business där det finns behov av att anordna konferenser, större möten och event.

Dina ansvar och arbetsuppgifter

•  Som Projektledare Event på LTU Business leder du planeringen, produktionen och uppföljningen av event, och du ansvarar för eventens budget.
•  Du är drivande i att föra samman och koordinera arbetet i olika eventteam som ofta består av dina kollegor, våra kunder och våra samarbetspartners.
•  Du ansvarar för den kreativa utformningen av eventkoncept, med stöd av eventteamet och ibland externa leverantörer.
•  Du identifierar behov och köper tjänster av externa leverantörer som till exempel lokalhyra, medieteknisk produktion, moderatorer, catering med mera.
•  Du är ansvarar för att koordinera och är delaktig i kommunikations- och marknadsföringsarbetet inför event, men får i detta också stöd av våra kommunikationsstrateger.
•  Du utvärderar genomförda event och använder insikterna för att utveckla och förbättra våra event och eventkoncept.
•  Du kommer även få möjligheten att leda eller delta i andra innovations- eller samverkansprojekt än renodlade event.

Dina kvalifikationer

•  Eventens teman är ofta vetenskapliga och komplexa, och vi söker därför dig som har en akademisk examen.
•  Du har minst ett års relevant erfarenhet av eventplanering, -produktion och -koordinering, med budgetansvar, och av att leda och koordinera andra i den typen av arbete.
•  Du har minst ett års relevant erfarenhet som beställare av externa tjänster.
•  Det är meriterande om du har erfarenhet av medieteknik för eventproduktion.

Dina egenskaper

För att lyckas i rollen tror vi att du:

•  Har ett gott ordningssinne, är noggrann och strukturerad i ditt arbete och har god förmåga att hålla koll på och möta deadlines
•  Kan möta människor på ett prestigelöst sätt som skapar förtroende och långsiktiga relationer
•  Kan vara pådrivande på ett ödmjukt men bestämt sätt för att säkerställa att andra inblandade parter levererar i tid
•  Vågar ta en vägledande roll och leverera det värde som kunden behöver, med hög servicenivå
•  Vågar testa nytt, utmana dig och ser misstag som ett tillfälle att lära dig
•  Kan ge och ta feedback och kommunicera väl med både kollegor och kunder
•  Både kan leda och följa andra, och hantera flera uppdrag samtidigt
•  Kan anpassa dig till snabba förändringar och förstår att det ibland är en naturlig del av vår verksamhet
•  Har för vana att behandla dina kollegor med omtanke, att ställa upp för dem och vara generös med din kompetens – och själv be dem om hjälp när du behöver den

Vad vi erbjuder dig

LTU Business arbetar för en bättre framtid och ditt arbete hos oss kommer att präglas av en positiv framåtanda. Vi skapar möjligheter för våra kunder, för samhället och för dig som är vår medarbetare. Vi är lyhörda för dina idéer och erbjuder dig en plattform där du kan utforska nya riktningar i ditt yrkesliv och forma en vardag som passar dina intressen och förutsättningar.

Här blir du en viktig och uppskattad medlem i ett entreprenöriellt team med en stor bredd av perspektiv och erfarenheter. En del av oss är nyexaminerade och i början av våra karriärer. Andra är erfarna affärsutvecklare som startat bolag, varit vd:ar och suttit i bolagsstyrelser. Vi strävar efter att skapa arbetsgrupper som möjliggör ett ömsesidigt utbyte av kunskap.

Vi arbetar proaktivt för att alla våra medarbetare ska växa i sin profession: genom vidareutbildning, erfarenhetsutbyte, mentorskap och möjligheter för var och en att ta sig an nya och större utmaningar. Vi tror att det ger oss som individer en varaktig känsla av meningsfullhet och att vi samtidigt levererar ännu bättre som tjänsteföretag.

Som arbetsgivare arbetar vi målmedvetet för att skapa en stark gemenskap, delaktighet och ett stort ömsesidigt förtroende. Därför är det naturligt för oss att alla medarbetare bjuds in att delta i vår egen affärsplanering och företagsutveckling. Vi har även bildat flera sociala grupper inom företaget som bland annat arrangerar gemensamma sportaktiviteter, after works och utflykter.

Kontakt för mer information

Om du har frågor eller vill komma i kontakt med oss är du välkommen att höra av dig till:

Maria Josefsson
Rekryteringskonsult, Kompetenslaget
Tel 070-842 23 35
maria.josefsson@kompetenslaget.se

Anna-Sara Lantz
Konsultchef/projektledare, LTU Business
Tel 070-724 45 45
anna-sara.lantz@ltubusiness.se

Ansökan

Urvalsprocessen sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt, dock senast den 29 september.

Du ansöker om tjänsten på Kompetenslagets webbplats.

Välkommen med din ansökan!