Hur vi hanterar Covid-19

Kära Community!

Vi vet att ni, precis som vi, brinner för innovation och utveckling. Just nu befinner vi oss i en svår prövning som påverkar var och en av oss på något sätt. Effekterna av Covid-19 har ingen missat. På kort tid har många branscher och företag hamnat i en akut kris. På längre sikt kommer andra värdekedjor och industrier att påverkas. Vi vill rikta ett stort tack till våra kunder, kursdeltagare, alumner och partners som under de senaste dagarna hjälpt oss att hitta anpassade lösningar samt kartlägga hur behoven hos er ser ut.

Nu är det viktigt att vi alla bidrar till att gemensamt möta de direkta och indirekta konsekvenser som Covid-19 för med sig för näringslivet. Personalen på Almi, bransch- och företagsorganisationer gör en hjälteinsats för att hjälpa många av de företag som befinner sig i akut situation. Initiativ som #localhero och entreprenörsanda hos var och en gör skillnad här och nu.

Det är naturligt att vi mitt i en plötslig kris får en lite snävare horisont. Vi lever från dag till dag och fokuserar på dem i vår närhet. De företag som vi pratat med och som befinner sig i ett kritiskt läge eftersöker juridiskt och ekonomiskt stöd. Samtidigt finns det många företag som ännu inte drabbats men som känner osäkerhet inför de kommande månaderna. Hur kan vi redan nu hjälpa till att försöka bedöma troliga konsekvenser samt rusta för att minimera de riskerna? Och inte minst – hur tar vi vara på nya, smarta idéer som gör att vi står bättre förberedda inför framtida kriser?

Framöver kommer vi att dela med oss av tips och stöd som kan hjälpa vår community att så småningom återhämta sig och ta nya tag. Självklart fortsätter vi dialogen med våra partners för att vara till hjälp där vi kan göra skillnad.

Vi vill avslutningsvis också hylla hjältarna i första ledet som arbetar dygnet runt för att övervinna Covid-19.