Norra Sverige förebild för tysk industri

När Rhenisch-området i Tyskland stänger kolgruvor – och därmed måste ställa om sin ekonomi – vänder de blickarna till Norrbotten och affärsutvecklingsbolaget LTU Business. ”Norra Sverige är ett utmärkt exempel där forskning och näringsliv samverkar framgångsrikt vid den här typen av omställningar,” säger Aarti-Mona Sörensen vid institutionen för avancerad gruvteknik (AMT) på RWTH Aachen University.

Det står nu klart att LTU Business får i uppdrag av Aachen University i västra Tyskland att stötta byggandet av ett hållbart, regionalt innovationssystem i samband med nedstängningen av kolgruvor i Rhenisch-området. Regionen står inför grundläggande ekonomiska förändringar under de kommande två decennierna i samband med avvecklingen av brunkolbaserad kraftproduktion och därmed brunkolsproduktion.

”Brunkolsproduktion och kraftproduktion har en betydande roll i regionens ekonomi. Många små och medelstora företag såväl som enskilda anställda är beroende av den. Vi står nu inför utmaningen att genomföra en stor strukturomvandling och med tanke på Sveriges erfarenhet från den här typen av projekt, där forskning, näringsliv och lokalbefolkningen samarbetar framgångsrikt, känns det bra att nu få hjälp av LTU Business,” säger Aarti-Mona Sörensen, forskningsassistent vid institutionen för avancerad gruvteknik (AMT) och projektkoordinator.

Affärsutvecklingsbolag specialiserat på regional innovation

På frågan varför RWTH Aachen University valde att samarbeta med just LTU Business, svarar Aarti-Mona Sörensen: ”LTU Business har omfattande erfarenhet av att utvärdera innovationspotential, genomföra grundliga regionala analyser och innovationsstrategier som skapar tillväxt, vilket är värdefullt för oss i Rhenish-området. Vi vill lära oss hur vi bygger ett framgångsrikt, innovativt ekosystem med en variation av intressenter i regionen och ser fram emot att nu påbörja samarbetet.”

”Norra Sveriges innovationssystem ses som en förebild runtom i Europa och Luleå tekniska universitet fungerar som en motor, där man tack vare tätt samarbete med näringslivet har utvecklat kluster av specialistkunskap och innovation. Att vår region ligger långt fram i den gröna omvandling som Europa och hela världen står inför har lett till att vi nu kan hjälpa andra med deras resa, säger Pär Johansson, chefsstrateg på LTU Business.

Projektledare Jan Abrahamsson från LTU Business håller med: ”Det känns väldigt kul att vi har både erfarenhet och kompetens som kan komma till nytta för andra länder och regioner. Jag ser fram emot att komma igång med arbetet tillsammans med Human Technology Centre på institutionen för avancerad gruvteknologi vid Aachen University,” säger han.

BAKGRUND

Ända sedan Luleå tekniska universitet grundades 1971 har industri och forskning samverkat för att främja innovation och utveckling. Det har lett till att norra Sverige idag är ett föregångsexempel för stora innovationsprojekt, bland annat inom gruvindustrin där LTU Business tillsammans med Luleå tekniska universitet och en mängd svenska industribolag gemensamt driver satsningar, innovation och ekonomisk utveckling. Som universitetets affärsutvecklingsbolag har LTU Business en praktisk roll som innovationsledare och får regelbundet förfrågningar om studiebesök och andra utbyten från regioner.

FAKTA OM PROJEKTET
Projektet Mine Rewir drivs av Institute for Advanced Mining Technology vid RWTH Aachen University med målsättningen att tillvarata regionens spetskompetens inom råvaruutvinning genom att skapa ett regionalt innovationsnätverk tillsammans med kommuner och lokala företag. Första fasen för projektet Mine ReWir påbörjas septemember 2020 och avslutas maj 2021, med potentiell förlängning till 2024.

FAKTA OM LTU BUSINESS

LTU Business är ett affärsutvecklingsbolag som ägs av Luleå tekniska universitet via LTU Holding. Verksamhetens övergripande syfte är att främja samverkan mellan akademi och samhälle, med tyngdpunkt på näringsliv och offentlig verksamhet i norra Sverige och Europa. LTU Business driver eller medverkar i över tjugo innovationssatsningar med koppling till gruvsektorn.

Kontakt

Beatrice Lind

Kommunikationsstrateg070-511 00 61

Relaterade nyheter