Sökes: Innovationsrådgivare och Projektledare Event

Vill du vara med och forma norra Sveriges framtid? Nu stärker vi vårt team i Luleå med en innovationsrådgivare och en projektledare för event!

Som innovationsrådgivare driver du samhällsutvecklingen och näringslivet framåt tillsammans med oss genom att stödja forskare, företagsledare och samhällsentreprenörer så att deras nydanande insikter, idéer och innovationer kommer samhället till nytta. Du kan få en avgörande roll i att ta världen närmare de globala hållbarhetsmålen likaväl som att lägga grunden för nästa stora internationella succéföretag med norrländska rötter.

Som projektledare för event hjälper du oss att stärka innovations- och näringslivscommunityn. Du arrangerar event tillsammans med kollegor och samarbetsaktörer, med syftet att möjliggöra möten och utbyten mellan betydelsefulla grupper och intressenter. Det finns ett stort behov bland företag, inom akademin och i den offentliga sektorn att träffas, utbyta tankar, idéer och information, och tillsammans sätta agendan för framtiden. Här kommer du att ha en central och viktig roll.

→ Läs mer om rollerna och skicka din ansökan senast 29 september