Regional utveckling

Win-Win i mötet mellan akademi och näringsliv

Unikt program för att öka innovation och samarbete

De senaste fyra åren har hundratals små och medelstora företag i norra Sverige erbjudits samarbeten med studenter och forskare vid Luleå tekniska universitet. Nu har innovationsmöjligheterna förbättrats ytterligare, bland annat genom ett unikt affärsutvecklingsprogram.

”Entreprenörer, forskare och studenter kan alla ha ett enormt utbyte av varandra. Det har de senaste årens arbete visat”, säger Lars-Åke Isaksson, projektledare på LTU Business.

”För oss är det viktigt att alla i regionen, det vill säga människor som är bosatta på en yta som sträcker sig över en tredjedel av Sverige, känner att universitet är till för dem.”

Företagens behov blev utgångspunkten

Lars-Åke syftar på projektet Näringsliv – Akademisamverkan i Regionen (NAIR) som tog sin början 2016. Under tre år besökte LTU Business hundratals entreprenörer från 18 kommuner (14 i Norrbotten samt Lycksele, Sorsele, Norsjö och Skellefteå) för att berätta om möjligheten att samarbeta med forskare och studenter vid Luleå tekniska universitet.

”Vi lyssnade av vad det fanns för behov hos företagarna och sedan matchade vi dem med kurser, studenter och forskare, berättar Lars-Åke Isaksson.

Projektet gynnade inte bara entreprenörer, utan gjorde det också möjligt för studenterna att komma in bakom kulisserna hos företag. Dessutom fick forskarna chansen att tillämpa sin forskning. Det har varit ett win-win upplägg helt enkelt.”

Möten mellan studenter, forskare och entreprenörer

En entreprenör som kom i kontakt med projektet var Pia Huuva som 2018 drev White Guide-restaurangen Utblick på Luppioberget i Övertorneå kommun. I samband med att hon börjat fundera på året-runt-verksamhet fick hon besök av arkitektstudenter från Luleå tekniska universitet.

”Vi tillbringade en fantastisk heldag med studenterna som sedan åkte hem och ritade på sina idéer. Det var väldigt spännande att se alla visioner komma till liv på papper. Framförallt kändes det som att studenterna uppskattade att få en inblick i en verksamhet utanför Luleå. Jag tror det är en viktig del i att få människor att stanna kvar i regionen efter studierna, att visa vad som finns här”, säger Pia Huuva.

Bättre tillgänglighet och hållbar samverkan ska stärka innovation

Idag arbetar LTU Business fortfarande för samverkan mellan entreprenörer och universitet, men istället för att tillbringa många mil i bil vid besök av företag satsar man nu bland annat på en digital plattform.

”Vi har en av Europas starkaste innovationsregioner, men vår geografi gör att vi saknar de naturliga mötesplatser som är en självklarhet för urbana regioner. En digital samverkansplattform är inte bara mer miljövänligt, utan gör det möjligt för fler att få information om universitetets breda resurser.”

”Med det sagt så kommer vi såklart aldrig sluta träffa länets företagare, det fysiska mötet är viktigt. Men vi vill att det ska finnas en tydligare ingång för företag i Norr- och Västerbotten som vill söka samarbete med forskare. Så nu bygger vi ett system med förhoppningen om att utveckla digitala samt fysiska mötesplatser som leder till en ökad forsknings- och innovationssamverkan mellan universitetet och omgivande samhälle. Arbetet kommer till stor del handla om att bygga strukturer som ska leva vidare även efter projektets slut, säger Anna-Sara Lantz, projektledare LTU Business.

Fast track – skräddarsytt affärsutvecklingsstöd

En viktig del av SIRT är det nya affärsutvecklingsprogrammet Fast track där planen är att fördjupa samverkan mellan universitet och några av regionens småföretagare ytterligare med syfte att stärka företagen. Under 18 månader får 15 utvalda företag en företagsspecifik coach från LTU Business som stöttar med expertis inom affärsutveckling och innovation. Dessutom ses de en gång i månaden för att titta närmare på ett case från de deltagande företagen och får där hjälp att skapa tillväxt av experter från LTU Business samt Luleå tekniska universitet.

Egen coach ska förenkla samarbete

Johan Ekström, medgrundare av nystartade byggbolaget Norrläge AB, är en av deltagarna i Fast track och är entusiastisk efter den första träffen.

”Vi är en härlig blandning av företag i gruppen och det ska bli väldigt spännande att få djupdyka i varandras verksamheter och hjälpa varandra i våra respektive utmaningar och problem. Norrläge valde att söka till programmet då vi vill lära oss jobba med universitetet och kunna navigera bland alla resurser. Vi vet hur mycket kompetens som finns men vet inte hur vi ska nyttja den. Därför är upplägget med en egen coach från LTU Business väldigt värdefullt, det blir en bra länk mellan näringsliv och akademi”, säger han.

Forskningsbaserad satsning

Fast track är en diplomutbildning som bygger på forskning inom industriell ekonomi och affärsmodeller under ledning av Anna Öhrwall Rönnbäck, professor vid Luleå tekniska universitet och ämnesföreträdare för produktinnovation. Anna har varit involverad i många liknande satsningar i landet tidigare, men att varje företag får en alldeles egen coach för att hitta rätt inom universitetet, har inte skett tidigare.

”Det är unikt för det här programmet och det ska bli väldigt spännande att se resultatet på sikt. Vår förhoppning är att Fast track leder till en snabb hållbar tillväxt för varje medverkande företag och att programmet får spridning till resten av landet. Generellt så tror jag att täta samarbeten mellan företag och universitet är något som gynnar hela näringslivet och landets tillväxt i stort”, säger hon.

Fast Track pågår fram till december 2021 och de deltagande företagen är både tjänste- och produktföretag och verkar inom bland annat besöksnäring, IT, elektronik, bygg, teknik och energi.

Projektet Samverkan för innovation och regional tillväxt (SIRT) drivs av LTU med LTU Business som partner och finansieras av EU/ERUF, Tillväxtverket, Region Norrbotten, Skellefteå kommun samt Luleå tekniska universitet. NAIR drevs 2016-2018 av Luleå tekniska universitet och LTU Business med hjälp av finansiering från EU:s regionala strukturfonder och Region Norrbotten.

Berättelser från projektet

Partners