Historia

Vår story

Vår story

Sveriges första inkubator

Affärsutveckling är en av grundstenarna i LTU Business verksamhet och målsättningen har alltid varit att stärka regionens konkurrenskraft. Stiftelsen Centek bildades hösten 1983 för att vara länken mellan den dåvarande Högskolan (i dag Luleå tekniska universitet) och region Norrbotten. Centek blev därmed Sveriges första inkubatorverksamhet.

Uppdragsutbildning och affärsutveckling

Centek startades för att med samverkan och förankring i samtiden utveckla Norrbotten genom projektbaserad verksamhet. Under 1980- och 1990-talen drev Centek på uppdrag av SIDA utbildningar i Asien, Afrika och Sydamerika och examinerade mer än 1000 gruv- och energiingenjörer. Idag har vi genomfört uppdragsutbildningar för mer än 10 000 deltagare nationellt och internationellt.

1992 – bara ett år efter Sovjetunionens fall – startade vi vår första uppdragsutbildning i Ryssland. Mellan 1997 och 2001 bevakade och underlättade vi affärsmöjligheter för norrbottniska företag som ville expandera på den ryska marknaden genom organisationen Swedish Centre in Murmansk. 1995 initierade vi ledarskapsprogrammet Women in Management i Asien, Afrika och Latinamerika.

Under 2000-talet startade vi utvecklingsprogrammet Turistanläggningars Form & Funktion, som bland annat resulterat i koncept och utveckling av det numera världskända Treehotel i Harads. 2013 genomfördes första omgången av Latitude 66 Mentorship, ett årligt återkommande ledarskapsprogram för Norrbottens eldsjälar.

Från Centek till LTU Business

Strax efter millennieskiftet utvecklade vi vårt erbjudande kring design thinking och affärsmodellering. Samtidigt skedde en utveckling nationellt i Sverige där regeringen ägnade ökat fokus åt universitetens roll i att öka innovationsförmågan i landet. Universiteten fick formellt ansvar för att se till att forskningsresultaten kommer samhället till nytta.

2009 upphandlades Centek till det operativa uppdraget som innovationskontor (technology transfer office) för Luleå tekniska universitet. Två år senare blev lärosätet ensam ägare av Centek via LTU Holding. Kort efter ägarbytet bytte vi namn till LTU Business för att förtydliga uppdragsrollen som affärsutvecklingsbolag och närheten till Luleå tekniska universitet.

Som TTO (technology transfer office) blev LTU Business ansvarig för att bedöma marknadspotentialen i forskare och studenters nya idéer , och föra dem framåt i sin utveckling till fullfjädrat avknoppningsföretag. Vid tidpunkten var innovationsledning som begrepp ännu i sin linda och för att främja idéutbyte etablerades flera internationella samarbeten mellan LTU Business och University of Texas, Harvard, Stanford och andra lärosäten i UK och Schweiz.

Innovation Due Diligence föds

Insikterna och lärdomarna från den stora mängd idéer som validerades av LTU Business tillsammans med erfarenheter från främst amerikanska lärosäten ledde till en egen innovation. För att kunna innovationsleda hundratals idéer framåt på ett effektivt sätt behövdes en skalningsbar metod. Lösningen blev Innovation Due Diligence.

Med en tydlig paketering kunde vi nu erbjuda Innovation Due Diligence till externa kunder. Sedan 2014 har metoden använts på hundratals idécase. Till en början var kunderna huvudsakligen industrikonsortier inom tillverkning och gruvsektorn. Snart följde rymdsektorn, testbäddsindustrin, småföretag och den kreativa näringen.

Idag validerar LTU Business 300 nya idéer per år med hjälp av Innovation Due Diligence och genom IDD Academy lär vi ut metoden till forskningsinstitut runtom i Europa. Det är ett stort och viktigt arbete att sprida kunskapen om hur vi som samhälle snabbt avgör vilka idéer som skapar hållbara lönsamhet och utveckling.

Om oss

Vilka är LTU Business?

Vi är ett affärsutvecklingsbolag som hjälper kunder att utveckla innovationer, affärsstrategier och samarbeten som leder till en bättre framtid genom att addera ledande metoder, och verktyg. LTU Business ägs via LTU Holding av Luleå tekniska universitet och är baserade i Norrbotten och Västerbotten.

Läs mer
?>