Det här får du

  • Mentor för att  växa som ledare. Utifrån dina behov hjälper vi dig att hitta en mentor inom näringsliv, kreativa näringar eller offentlig verksamhet.
  • Tematiska träffar med föreläsningar, workshops och studiebesök, exempelvis inom ämnen som förändringsledning, inflytandestrategier,  ledarskap, nätverkande och win-win relationer. Samt möjligheten att ta del av resultat från de senaste studierna inom regional utveckling.
  • Nätverket Latitude 66 Mentorship. Närmare 80 tidigare deltagare samt deras mentorer tillhör idag nätverket. Ledare som har ett stort engagemang för regionen och vill utveckla Norrbotten. Nätverket är en möjlighet för nya samarbeten, affärer och kunskapsutbyte.

Det var ett väldigt bra år. Min mentor som öppnade dörrar till nya kontakter, ny kunskap och nya verktyg som har blivit otroligt viktiga.”
– Johanna Grimståhl, VD Meramedia

79 ledare har deltagit

Sedan starten 2013 har ledare deltagit från LKAB, ABB, Agio, Swedish Lapland Visitors Board, Trafikverket, Sparbanken Nord, BnearIT, Region Norrbotten, Naturskyddsföreningen, Luleå Energi, Nolia.

Såhär tycker deltagarna om Latitude 66 Mentorship

Preliminärt program/teman för träffarna

2020
September – Luleå

Dag 1: Introduktion & teambuilding. Mentorval och målsättningar.
Dag 2: Norrbotten i världen – utmaningar och möjligheter.

Oktober – Karlsborg

Dag 1: Konkurrenskraftiga företag som grund för regional utveckling – från basindustri till IT

17-18 november – Kusten

Win-win relationer och nätverkande
Dag 1: Mentordag (mentorer & adepter).
Dag 2: Win-win relationer och nätverkande. Är det viktigt för mig hur jag uppfattas och varför? Var vill du stärka ditt nätverk och var behöver du bygga ditt nätverk? Vad? Var? Hur?

2021
Januari – Stockholm

Dag 1 + 2: Att tänka nytt och annorlunda – om behovet av innovationer i företag och samhälle. Besök i maktens korridorer och hos finansiärer

17-18 mars – Norrbotten

Förändringsledning och inflytandestrategier
Dag 1: Förändringsledning
Dag 2: Inflytandestrategier

Maj –  Kusten

Den stora Nätverksdagen Gemensam dag med årets deltagare och mentorer samt tidigare deltagare och mentorer.

7-8 september i Luleå

Dag 1: Jag som rollmodell och förändringsagent. Att bli tydligare i sitt personliga ledarskap: Vad står jag för? Vilka principer är viktiga för mig? Vart vill jag komma och hur tar jag mig dit?
Dag 2: Avslutning och examination för årets deltagare och mentorer.

Fler deltagarberättelser om Latitude

Kontaktpersoner

Monica Äijä-Lenndin

Projektledare070-9131550Piteå

Partners

Andra populära tjänster

I täten, var du än är på resan. Du som har en utmaning. Du som har en idé. Du som vill växa vidare. Här hittar du workshops och kurser som andra har tittat på.

Se alla tjänster
Se alla tjänster