Kontaktpersoner

Kent Mrozek

Affärsutvecklare070-270 00 99Aurorum 1A, Luleå

Jonas Hjelm

Affärsutvecklare072-243 52 80Stockholm
Best-practice metoden lärs ut på ledande forskningsinstitut

Vinner fler utlysningar med IDD

Hur tar man fram den bästa metoden för att hjälpa forskare och innovatörer att kartlägga deras idéers marknadspotential i ett tidigt skede? Den frågan ställde sig LTU Business för åtta år sedan och påbörjade därmed utvecklingen av Innovation Due Diligence, en metod som idag används på mer än 300 idéer årligen och dessutom lärs ut som best practice på forskningsinstitut runtom i Europa.

– I de fall forskare använt sig av IDD-metoden så har deras ansökningar varit mer framgångsrika hos finansiären, säger Erik Ronne, Vice President Innovation på RISE.

Läs mer

Europeiskt intresse för LTU Business metod

De senaste åren har allt fler forskningsinstitut och universitet runtom i Europa anlitat LTU Business för att lära sig den unika marknadsvalideringsmetoden Innovation Due Diligence, via IDD Academy. Ett av dem är Institutet Středočeské inovační centrum (SIC) i Tjeckien. – Nu har vi äntligen ett konkret verktyg när vi ska hjälpa våra forskningsorganisationer med deras marknadsvalidering och kommersiella strategi, säger Athziri Moreno Romo, international relations manager på SIC.

Läs mer
IDD AcademyIDD Academy

Andra populära tjänster

För att säkerställa att vi ger dig rätt vägledning grundas våra metoder på bevisade verktyg och noggranna undersökningar. Här hittar du andra tjänster inom innovationsledning.

Se alla
Se alla
?>