IDD Academy

Europeiskt intresse för LTU Business metod

De senaste åren har allt fler forskningsinstitut och universitet runtom i Europa anlitat LTU Business för att lära sig den unika marknadsvalideringsmetoden Innovation Due Diligence, via IDD Academy. Ett av dem är Institutet Středočeské inovační centrum (SIC) i Tjeckien. – Nu har vi äntligen ett konkret verktyg när vi ska hjälpa våra forskningsorganisationer med deras marknadsvalidering och kommersiella strategi, säger Athziri Moreno Romo, international relations manager på SIC.

Innovation Due Diligence (IDD) är LTU Business egenutvecklade marknadsvalideringsmetod som ger stöd och kvalitetssäkring i innovationsutvecklingsprocesser vid universitet, institut och företag. Metoden används i dag på mer än 300 idéer årligen och lärs ut som best practice runtom i Europa. Ett team på SIC i Tjeckien har nyligen genomgått IDD Academy.

–  SIC stödjer innovation från forskning och SME-bolag men har saknat en bra verktygslåda för kommersialisering. Så vi letade efter best practice där målgruppen är forskningsorganisationer eller företag, och då hittade vi metoden IDD från LTU Business, berättar Athziri Moreno Romo, international relations manager på SIC.

Planen var att IDD Academy skulle hållas på plats i Luleå under hösten 2020 men på grund av pandemin sköts utbildningen upp och har nu genomförts online under våren. Dr. Jan Abrahamsson är affärsutvecklaren på LTU Business som lärt upp teamet.

– Det slår mig varje gång vi jobbar med internationella institut att utmaningarna i casen är väldigt likvärdiga, oavsett land. ­Det har varit jättekul att jobba med teamet på SIC och arbetet kommer att fortsätta under hösten, säger Jan.

Athziri är nöjd med vårens utbildning och ser fram emot att implementera metoden i organisationen.

– Nu har vi ett konkret verktyg när vi ska hjälpa våra forskningsorganisationer med deras marknadsvalidering och kommersiella strategi vilket är otroligt värdefullt, säger hon.

Jan tror att efterfrågan på IDD kommer öka ännu mer framöver, både i Sverige och resten av Europa, som en konsekvens av ambitionen och arbetet med den gröna omställningen.

– Omställningen bygger på lönsam innovation. Du måste kunna förstå din marknad för att skapa kommersiellt gångbara produkter och tjänster. IDD är ett effektivt verktyg i den processen, avslutar han.

→ Läs mer om IDD Academy 

Utvecklingsprogrammet Latitude 66
Hällnäs klimatsmarta kompost
Luleå Basket vässar strategin även utanför plan
Barnboksförfattaren Karin Åberg om IDD
LTU Business Growth Academy
Latitude 66 Mentorship
sizer