Epostures grundare om vägen från akademi till startup

Belastningsskador hos industriarbetare är ett vanligt förekommande problem, men med hjälp av AI-teknik hoppas forskarna Amir Taghizadeh Vahed och Behzad Ghodrati på en förändring inom flera branscher. LTU Business har på uppdrag från Luleå tekniska universitet stöttat duon från start till startup med finansiering av en prototyp, marknadsvalidering, patent och ansökan till inkubatorn Arctic Business. Nu är flera stora aktörer intresserade av deras produkt.

Knappt en och en halv miljon människor arbetar dagligen i påfrestande arbetsställningar och av dem säger en fjärdedel att de upplever besvär med värk i kroppen. Det här är något som forskarna Amir Taghizadeh Vahed och Behzad Ghodrati vid Luleå tekniska universitet och grundare av Eposture vill ändra på. Tillsammans har de utvecklat en mjukvara som kan identifiera skadliga kroppspositioner.

– Idén kom till oss från industrin, och vi insåg ganska snabbt att det skulle vara möjligt att använda sig av AI för att förebygga skador. Det är arbetsgivarens ansvar att en arbets­plats är ergonomiskt bra utformad, men det är inte alltid helt enkelt. Industrin ser därför ett stort behov av ny teknik inom det här området för att komma till bukt med problemet, berättar Amir.

”Med hjälp av marknadsvalideringen Innovation Due Diligence som nu genomförs ser vi nu ett gediget intresse från flera stora aktörer.”

Fick hjälp att validera, utveckla och skydda idén

Amir Taghizadeh Vahed och Behzad Ghodrati, Eposture

Luleå tekniska universitet erbjuder alla sina forskare, studenter och anställda kostnadsfritt och konfidentiellt stöd att utveckla och kommersialisera idéer, innovationer och forskningsresultat. Tjänsterna utförs av LTU Business, som i ett tidigt skede kontaktades av Amir och Behzad för att få affärsrådgivning och hjälp att utveckla sin innovation.

– Vi hade inte kunnat göra det här utan innovationsstödet och LTU Business expertis i hur man utvecklar en idé och hur man skyddar och validerar dess kommersiella värde. Vi har också fått finansiering av en prototyp och med vår ansökan till inkubatorn Arctic Business. Med hjälp av metoden Innovation Due Diligence genomför vi en marknadsvalidering som pekar på ett gediget intresse från flera stora aktörer inom framförallt fordonsindustrin vilket känns fantastiskt kul, säger Amir.

 

Utvecklingsprogrammet Latitude 66
Hällnäs klimatsmarta kompost
Barnboksförfattaren Karin Åberg om IDD
Latitude 66 Mentorship
sizer
?>