Bitr. professor Anna-Carin Larsson: ”Kommersialiseringsstödet var avgörande för oss”

Skulle det gå att ta fram ett miljövänligt alternativ till flamskyddsmedel? Den frågan ställde sig forskaren Anna-Carin Larsson vid Luleå tekniska universitet för åtta år sedan. LTU Business har på uppdrag från universitetet undersökt marknadsintresset och nu även stöttat Anna-Carin, idag biträdande professor på institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, med en patentansökan för sin innovation. – Som forskare har man sällan kunskap om kommersialiseringsdelen så det var väldigt värdefullt att få hjälp med det, säger hon.

Det hela började 2014 när Anna-Carin Larsson medverkade i ett projekt tillsammans med branschkollegor i Australien. De behövde hjälp att analysera ett ämne, som kan läcka ut från jordbruk, för att studera om den binds till marken eller rinner vidare ut i sjöar.

– Det var då tanken slog mig att det ämnet borde kunna fungera bra som flamskyddsmedel, säger Anna-Carin Larsson, som undervisar brandingenjörsstudenter i risk- och brandkemi på Luleå tekniska universitet.

– I utbildningen ingår ett avsnitt om släckmedel och flamskyddsmedel. Därför vet jag på vilka olika sätt man kan stoppa en brand, och vilka egenskaper olika kemikalier behöver ha för att göra detta effektivt, förklarar hon.

Men det skulle dröja till 2017 innan Anna-Carin hade tid att titta närmare på sin idé. Tillsammans med universitetskollegan Anuttam Patra började hon undersöka möjligheterna.

Som forskare har man sällan kunskap om kommersialiseringsdelen så det var väldigt värdefullt att få hjälp med det.

– Sedan dess har brandingenjörsstudenter gjort förstudier vilka gett oss fler viktiga insikter. Därifrån har Anuttam och jag vidareutvecklat produkten så att den kombinerar kemikalier med olika egenskaper för att stoppa eld på flera sätt samtidigt. Vår målsättning har varit att bara använda ofarliga och naturligt förekommande ämnen och alla ingredienser i flamskyddsmedlet finns i maten vi äter.

Så småningom såg Anna-Carin och Anuttam att det även gick att lägga till andra önskvärda egenskaper, som till exempel gör att medlet inte är vattenlösligt.

–  Men det är först de senaste åren som vi kunnat jobba mer intensivt med utvecklingsarbetet, tack vare stöd från stiftelsen Brandforsk och universitetets affärsutvecklingsbolag LTU Business, säger Anna-Carin.

Innovationsstödet avgörande

Luleå tekniska universitet erbjuder alla sina forskare, studenter och anställda kostnadsfritt och konfidentiellt stöd att utveckla och kommersialisera idéer, innovationer och forskningsresultat. Tjänsterna utförs av LTU Business.

I våras beslöt Anna-Carin sig för att ansöka till LTU Business Sommar, ett acceleratorprogram där universitetsstudenter under handledning av LTU Business sommarjobbar som affärsutvecklare på riktiga case, bland annat forskares affärsidéer.

– Att få tillgång till kunskap om kommersialisering var värdefullt och jag är otroligt imponerad över resultatet från LTU Business Sommar. Det gav mig trygghet i att ta nästa steg.

Något som behövs för de kommande stegen i kommersialiseringen av produkten är patent. Anna-Carin menar att innovationsstödet gjorde att hon kunde komma framåt.

– Det hade varit alldeles för jobbigt att på egen hand gå igenom den här processen, som har varit ganska omfattande. Utan universitetets innovationsstöd skulle det inte blivit av, avslutar hon.

FAKTA

Luleå tekniska universitet erbjuder konfidentiellt och kostnadsfritt innovationsstöd för studenter, anställda och forskare som vill utveckla idéer och forskningsresultat till samhällsnytta. Tjänsterna utförs av LTU Business, universitetets affärsutvecklingsbolag och kommersialiseringspartner. Läs mer –>

Utvecklingsprogrammet Latitude 66
Hällnäs klimatsmarta kompost
Barnboksförfattaren Karin Åberg om IDD
Latitude 66 Mentorship
sizer
?>