Så tog forskarna steget till startup

Forskningsresultat från universitetet leder till många nytänkande affärsidéer. Ibland leder idéerna till nystartade bolag. Varje år stöttar LTU Business forskare och studenter vid Luleå tekniska universitet under deras innovationsresa. Vi pratar med grundarna till två bolag som gjort resan från forskare till startup. Från de allra första stegen att ta reda på marknadspotential, till vad det innebär att bli antagen till en inkubator.
– Vi skulle inte vara där vi är idag om det inte vore för LTU Business, säger Dariusz Kominiak från FieldRobotiX. 

Bolaget FieldRobotiX är en spin-off från SIMS-projektet vid Luleå tekniska universitet och tillverkar drönare specialiserade för gruvmiljö. Efter att ha fått hjälp med bland annat marknadsvalidering och rådgivning från LTU Business antogs de till inkubatorn Arctic Business 2020.

– Vi kom tidigt i kontakt med LTU Business på universitetet och de har stöttat oss hela vägen. Det har betytt väldigt mycket för oss att bland annat få rådgivning, finansiell support vid utveckling av prototyp samt en marknadsvalidering. Vi skulle inte vara där vi är idag om det inte vore för LTU Business, säger en av grundarna, Dariusz Kominiak.

”Vi har forskartänket och LTU Business affärstänket”

Några andra som blivit antagna till Arctic Business är RockSigma med bolaget RS Solutions. Forskarna Jesper Martinsson och Wille Törnman har arbetat tillsammans i tio år med att bedriva forskning på jordbävningar. 2020 startade de bolaget med affärsidén om att analysera jordbävningar med betydligt bättre precision än vad som är möjligt i dagsläget, något som intresserar gruvindustrin. De är nu i skedet att omvandla prototyp till produkt.

– Vi har fått väldigt bra hjälp från LTU Business de senaste åren. Vi vill också lyfta fram hjälpen vi fick från studenterna som medverkade i LTU Business Sommar som hjälpte oss bland annat med marknadsvalidering. De kontakter som togs då är något vi kommer ha användning av i framtiden. LTU Business har kompletterat oss med kompetens som vi saknar. Vi har forskartänket och LTU Business affärstänket, säger Wille Törnman.

”Vi gläds med FieldRobotiX och RS Solutions åt att ha nått en viktig milstolpe, och är tacksamma för att ha hjälpt dem på resan dit.” – Kent Mrozek, affärsutvecklare på LTU Business

Att den senaste kunskapen från universitetet paketeras till nya produkter, tjänster och bolag innebär att den kan komma näringslivet och samhället till nytta. LTU Business och Arctic Business finns till för att erbjuda forskare och studenter support med bland annat affärsutveckling, marknadsföring, IP-rättigheter och finansiering för att göra resan enklare. Kent Mrozek är affärsutvecklare på LTU Business och hjälper ofta bolag med deras ansökningar till inkubatorn.

– Som forskare med en affärsidé finns flera vägar att gå. Alla vill inte starta eget bolag, men om man vill det så är inkubator en bra möjlighet att växa bolaget när man väl har en tydlig idé och är redo att satsa. Vi gläds med FieldRobotiX och RS Solutions åt att ha nått en viktig milstolpe, och är tacksamma för att ha hjälpt dem på resan dit, säger han.

FAKTA

LTU Business erbjuder alla forskare och studenter vid Luleå tekniska universitet kostnadsfritt och konfidentiellt stöd att utveckla sina idéer från mycket tidiga skeden. Läs mer om hur LTU Business kan hjälp dig och din idé.

Arctic Business driver ett inkubatorsprogram som hjälper entreprenörer från norra Sverige att utveckla affärsidéer för den svenska och internationella marknaden. Sedan 2005 har Arctic Business jobbat med över 120 bolag som idag värderas till över 2 miljarder kronor. De bolag som blir antagna till inkubatorn får – förutom rådgivning och kontorsplats – möjlighet att ansöka om upp till 500 000 SEK i finansiellt stöd.

Utvecklingsprogrammet Latitude 66
Hällnäs klimatsmarta kompost
Barnboksförfattaren Karin Åberg om IDD
Latitude 66 Mentorship
sizer
?>