Samarbeta med RISE

Klimatsmart odling på Hällnäs Handelsträdgård

Hällnäs klimatsmarta kompost

Björn Isacsson, VD på Hällnäs Handelsträdgård i Västerbotten, är uppvuxen med familjeföretaget som odlar och säljer kryddor och grönsaker i sedan 1953. I sökandet efter lokala kompostalternativ kläcktes idén att omvandla restprodukter från den egna produktionen till kompost. I dag slipper sker processen cirkulärt på plats, där organiskt material komposteras med hjälp av dieselgenererad ånga och växthusen värms upp med flispannor.

Hur kom du på idén?

– Anledningen till att vi började fundera på detta var att vi i vår ekologiska odling använder kompost som vi handlar in söderifrån. Vi kände att det är väl onödigt att transportera kompost runt hela landet, speciellt i en ekoodling så vi tittade på våra egna flöden och fann att vi hade en restprodukt från produktionen av klippta kryddor som vi kunde använda. Den ligger till sig ute på åkern och går bra att använda efter ett år.

När vi provade denna kompost fann vi att den innehöll mycket ogräsfrö vilket inte fungerar. Vi började då att ånga jorden för att döda fröet. Det fungerade men vi dödade då även mikrolivet i jorden som behövs för att bryta ned den biologiska näringen till för växten användbara näringsämnen. Då kom vi på att våra rökgaser skulle fungera för detta ändamål.

Genom att styra rökgaserna i kanaler runt jorden kunde vi hålla en temperatur som inte dödade mikrolivet men dödade ogräsfröet.

Hur gick ni vidare?

– RISE och LTU Business hjälpte oss med beräkningar över hur temperaturerna i jorden påverkas av olika temperaturer i rökgaserna samt hur temperaturkurvan inne i substratet förändrades vid olika fuktigheter och genomströmningstider.

Med hjälp av dessa beräkningar kunde vi göra en första prototyp för att med ekonomin och miljön i åtanke skapa ett substrat som är ogräsfritt samt att bibehålla mikrolivet som vi behöver i den aktiva jorden.

Bakgrund

Hällnäs Handelsträdgård är ett av de små- och medelstora företag i Västerbotten och Norrbotten som genom LTU Business tagit hjälp av forskningsexpertisen på RISE för att utveckla sin verksamhet och öka sin konkurrenskraft. Projektet har finansierats med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 

 

Våra affärsutvecklingstjänster

Fokus på samverkan, strategi eller nya marknader? Här hittar du tjänsten som Hällnäs nyttjat och liknande som vi tror att du är intresserad av.

Se alla
Se alla
?>