Vårt kalejdoskop

Hos oss finns ett kalejdoskop av doers, strateger, projektvirtuoser, affärsutvecklare, möjliggörare och innovationspraktiker som verkar i skärningen mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor – med samhällsomställning som ledstjärna.

Vi leder förändring för framtidsfokuserade uppdragsgivare

Från konkurrenskraftiga bolag som tar nya produkter och tjänster ut på marknaden, till transformation i samhällsservice och att bana väg för nya innovationer ut i näringslivet. Vårt scope är brett – närmare bestämt 140 uppdrag per år, för kunder och uppdragsgivare inom akademi, offentlig sektor och näringsliv. Vi arbetar på alla nivåer från internationella och nationella samarbeten, till regionala och lokala uppdrag i Norrbotten och Västerbotten.

Formar framtidens näringsliv

LTU Business är ett icke-vinstdrivande aktiebolag och ingår i koncernen LTU Holding, som ägs av Luleå tekniska universitet. Vårt uppdrag är att främja innovation och utveckling genom samverkan mellan akademi och samhälle med särskilt fokus på de framväxande gröna industrierna.

Universitetets kommersialiseringspartner

På uppdrag av innovationskontoret vid Luleå tekniska universitet har LTU Business uppdraget att stötta tidiga faser av kommersialisering av forskningsresultat. Längre fram kan idéerna resultera i startups och tas in i en inkubator eller annan form av utvecklingsstöd. Avknoppningarna från universitetet leder till nya arbetstillfällen, investeringar och skatteintäkter.

Lite historik

Affärsutveckling och regional tillväxt sedan 1983

I år har vi stärkt Sveriges konkurrenskraft i 40 år. Sedan starten 1983, som Sveriges första inkubator under namnet Centek, har vi vuxit, omformats, förnyat, testat och utvecklats till det vi är idag. Man kan säga att vi nu lever i två världar; dels som långsiktiga projektpartners och dels som snabbfotade konsulter med ett enormt nätverk och kunskap i ryggen.

Vi bor och lever här, i centrum av bygget av framtidens hållbara samhälle. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi innovationer, affärsstrategier, verksamheter och samarbeten som gör regionen till en bättre plats för våra barn och barnbarn.

Vi som jobbar här

Söker du någon att prata affärer med eller nyfiken på personerna i vårt team? Här hittar du kontaktuppgifter, kompetensområden och yrkesbiografier om alla i teamet.

Träffa teamet
Karriär

Bli en av oss!

Just nu händer det mycket spännande i norra Sverige. Hos oss får du utrymme att vara innovativ och skapa förändring tillsammans med andra. Vill du känna engagemang när du går till jobbet? Häng med på resan!

Läs mer
?>