Synergier och förändring genom ledande metoder, expertis och verktyg

Om oss

Vilka är LTU Business?

Vi är ett affärsutvecklingsbolag som hjälper kunder att utveckla innovationer, affärsstrategier och samarbeten som leder till en bättre framtid genom att addera ledande metoder, och verktyg. LTU Business ägs via LTU Holding av Luleå tekniska universitet och är baserade i Norrbotten och Västerbotten.

Nytta för akademi och samhälle

Vårt övergripande syfte är att utan egen vinning främja samverkan mellan akademi och samhälle, med tyngdpunkt på näringsliv och offentlig verksamhet i norra Sverige och Europa. Tillsammans med en flerdimensionell community av modiga, framtidsfokuserade ledare i akademi, näringsliv och myndigheter skapar vi synergier och förändring genom ledande metoder, expertis och verktyg.

”Act locally, think globally”

Vi  verkar i en unik skärning mellan akademi, näringsliv och myndigheter och strävar efter att nyttja våra norrbottniska rötter, regionala kunskap och erfarenhet från nationella och internationella uppdrag för att stärka norra Sveriges konkurrenskraft. Samtidigt är många av våra inhemska industrier här i norr några av Sveriges viktigaste och globalt ledande exportnäringar. För att säkra en långsiktig livskraft är internationellt samarbete en självklarhet – inte minst för att lösa de globala utmaningar våra samhällen står inför.  Därför tror vi att vi gör störst nytta genom att jobba såväl regionalt, som nationellt och internationellt.

Vad vi gör

Hos oss drivs både kommersiella uppdrag och samverkansprojekt tillsammans med glokala partners. Med expertis inom innovationsledning, affärsutveckling och projektledning erbjuder vi workshops, utvecklingsprogram, rådgivning och processledning. Våra tjänster används av studenter, forskare, företagare, samhällsledare och innovatörer som drivs av viljan att förbättra framtiden.

Universitetets kommersialiseringspartner

Genom innovationskontoret vid Luleå tekniska universitet har LTU Business uppdraget att stötta tidiga faser av kommersialisering av forskningsresultat. Längre fram kan idéerna resultera i startups och tas in i en inkubator eller annan form av utvecklingsstöd. Avknoppningarna från universitetet leder till nya arbetstillfällen, investeringar och skatteintäkter.

Om oss

Korta fakta

  1. LTU Business initierar och driver regionala tillväxtprojekt till ett värde av 12 miljoner kr årligen.
  2. Vår beprövade valideringsmetod Innovation Due Diligence används årligen på över 300 idéer, många med direkt koppling till ny teknik och hållbara samhällen.
  3. Valideringen ökar exempelvis innovatörers chanser att övertyga investerare och starta eller expandera ett bolag.
  4. Vi driver partnerskap mellan forskningsinstitut, akademi och företagare för ökad innovationstakt.
  5. Vi driver unika och välrenommerade kompetensutvecklingsprogram t.ex. Latitude 66 Mentorship och Turistanläggningars Form & Funktion.
  6. Varje år hjälper vi ett hundratal lokala småföretagare i Norrbotten och Västerbotten att växa vidare.
  7. LTU Business har innovationsstödsuppdraget vid Luleå tekniska universitet, vilket betyder att vi har ansvar för att hjälpa ny forskning hitta ut på marknaden.
  8. LTU Business har bortåt 40 affärsutvecklare och projektledare med placering på samtliga universitetets 4 verksamhetsorter Luleå, Piteå, Skellefteå och Kiruna; samt Lycksele.
Historia

Vår story

Affärsutveckling är en av grundstenarna i LTU Business verksamhet och målsättningen har alltid varit att stärka regionens konkurrenskraft. Stiftelsen Centek bildades hösten 1983 för att vara länken mellan den dåvarande Högskolan (i dag Luleå tekniska universitet) och Norrbottens län (idag Region Norrbotten).

Läs mer

Kundberättelser

Läs om hur vi hjälper studenter, forskare och näringsliv hitta en snabbare, säkrare väg mot sina mål.

Se fler kundberättelser
Se fler kundberättelser

I samverkan med glokala partners

Våra hjärtan har klappat för hållbar regional utveckling sedan Star Wars VI Return of the Jedi hade biopremiär och Motorola lanserade världens första mobiltelefon. Många av projekten som vi arbetar med bidrar till de globala hållbarhetsmålen – särskilt delmålen som berör omställningen till hållbar industri, smarta samhällen och partnerskap. Tillsammans med våra partners och finansiärer verkar vi för att öka innovationsförmåga, teknisk kapacitet och tillgång till marknader och kapital för vår inhemska industri. Med vår egenutvecklade och beprövade metod Innovation Due Diligence är vi med i ett tidigt skede i utveckling av nya produkter och tjänster som leder till mer hållbara värdekedjor. Vi hjälper våra kunder att vara i täten genom faktabaserade analyser och affärsstrategisk kunskap. Vi driver regionala utvecklingsprojekt som syftar till att stärka lokala entreprenörer, kompetenssäkra arbetskraft och öka norra Sveriges konkurrenskraft.

 

 

Vi driver arbetet tillsammans med Luleå tekniska universitet, Vinnova, RISE, Tillväxtverket, Region Norrbotten, kommuner, Sparbanken Nord, Almi och många fler.

Unika förutsättningar

Norra Sverige – en europeisk ledare i innovation

Fyra faktorer som driver utvecklingen

När EU tar tempen på innovationsförmågan ute i regionerna sticker norra Sverige ut som en av de snabbast växande industri- och innovationsregionerna i hela Europa. Vår glesbefolkade region är en internationell innovationshub med unik profil. Det finns fyra starka och samverkande faktorer som driver detta.

 

 

Luleå tekniska universitet ligger i internationell framkant inom flera forskningsområden och är Sveriges ledande universitet inom industrinära forskning.

 

 

 

Det arktiska klimatet har skapat unika innovationer och investeringar: Data center (Facebook),  besöksnäring (Swedish Lapland är en av Sveriges snabbast växande destinationer) och testmiljöer för internationell fordonsindustri. Samtidigt är vår geografiska placering viktig för forskning och innovation inom klimatförändringar och rymd – en viktig pusselbit för att lösa många av vår tids största globala utmaningar.

 

 

Med 3 invånare per kvadratkilometer på en yta 4 gånger större än Schweiz har vi ett högt antal startups per capita, ytor och naturtillgångar som attraherar investeringar och är viktigt för svensk ekonomi.

 

 

 

 

Tre av europas största gruvor (LKAB, Kaunis Iron och Boliden) finns i Norrbotten. Tack vare detta finns ett välutvecklat branschkluster inom förädling, mekanisk och teknisk utrustning och forskning/utveckling. Industri, akademi och underleverantörer samarbetar för att driva utvecklingen framåt. Här finns flera stora projekt inom förnybar energi och biobränsle, samt internationellt uppmärksammade projekt för att ställa om till hållbar produktion.

 

Samverkansprojekt

Kyla, vidder, unika naturtillgångar och världsledande kompetens inom teknik. Ja, i norra Sverige har vi fantastiska förutsättningar för att skapa hållbar tillväxt och hitta lösningar på några av vår tids största utmaningar. Här kan du läsa om några av våra samverkansprojekt.

Se alla samverkansprojekt
Se alla samverkansprojekt

Ägare och styrelse

LTU Business är aktiebolag som ägs av LTU Holding och förvaltas av Luleå tekniska universitet. Universitetens holdingbolag har i uppdrag av Sveriges regering att verka för att nya forskningsresultat kommer samhället till nytta. Universitet, holdingbolag och innovationskontor bildar tillsammans med inkubatorer och andra främjare i det universitetsnära innovationssystemet.

Styrelse

Birgitta Bergvall Kåreborn, ordförande
Gunnar Eikeland
Lars-Eric Aaro
Pär Weihed
Samuel Holmström
Kristina Sundin Jonsson
Åsa Wallström

Luleå tekniska universitet

Universitetet är en motor i utvecklingen av vår region som innovationshubb. Luleå tekniska universitet är Sveriges ledande universitet inom tillämpad forskning. Snabba fakta om universitetet:

16 000 studenter

60% forskning, 40% utbildning

Sveriges ledande universitet i företagsfinansierad forskning (ca 60% av forskningen är företagsfinansierad).

Driver samarbeten med bl.a. Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF, Boliden, Vattenfall, Trafikverket, Volvo, Metso och ABB.

Framstående forskning och innovation inom gruv/mineral, samhällsbyggande, förnybar energi, rymd, och smart industri.

Verksamhet i Luleå, Kiruna, Piteå och Skellefteå.

Läs mer
Lediga tjänster

Bli en av oss!

Här hittar du tjänster som vi annonserar just nu.

Läs mer
Kontakta oss

Vårt team

Har du en idé, en utmaning eller någon helt annan fundering om innovation och affärsutveckling? Letar du en samarbetspartner till ett projekt?
Hör av dig till oss.

Läs mer
?>