Strategiska satsningar inom innovation och konkurrenskraft

För norra Sveriges gröna omställning

Driftiga entreprenörer, kyla, unik natur och demografi, forskning i världsklass och världsledande industri erbjuder sammantaget enorma möjligheter för norra Sverige att ta ledning i samhällsomställningen. Tillsammans med lokala, nationella och internationella partners i näringsliv, akademi och samhällssektorn bygger och driver vi strategiska satsningar för utveckling, innovation och konkurrenskraft.

 

CLOSER

Fossilfria och effektiva industritransporter

För Sverige som exportland med ett näringsliv som på många plan leder den gröna omställningen globalt, är ett mer hållbart och effektivt transportsystem på väg, järnväg och sjöfart från norr till söder viktigt både nationellt och internationellt.

Läs mer
Swedish Mining Innovation

Hållbar försörjning av mineral och metaller

Det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation är en av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsområden (SIP). Målet med programmet är att stärka konkurrenskraften för svensk gruv- och metallutvinnande sektor. Detta uppnås genom att främja ledande centra och kluster för forskning, innovation och utbildning där hållbara lösningar för utvinning av metaller utvecklas.

Läs mer
RIT – Rymd för Innovation och Tillväxt

Norrbotten – Sverige och Europas gateway till rymden

Rymden spelar en allt viktigare roll i vår vardag och som del av lösningen på stora globala utmaningar som säkerhet, uppkoppling och klimatförändringar. Sedan 2015 har vi tillsammans med Luleå tekniska universitet och ett dussintal partners arbetar strategiskt med att bygga nätverk, stärka tillämpad forskning, utveckla testbäddar och stötta nya innovationer med affärsutveckling och synlighet.

Läs mer
AI Sweden

Accelererar användningen av AI i Sverige

Vi är den norra noden i AI Sweden, Sveriges nationella center för artificiell intelligens. AI Sweden stöds av svenska staten samt näringsliv och offentlig sektor över hela Sverige. Målet är att accelerera användningen av AI för att stärka Sveriges välfärd och konkurrenskraft, och förbättra livet för alla som lever i Sverige.

Läs mer
NexGen SIMS

Systeminnovation för hållbar och smart råmaterialförsörjning

Med en vision om framtidens koldioxidneutral och smart gruva driver NEXGEN SIMS utveckling av ny teknik, nya metoder och processer som omfattar allt ifrån 5G-uppkoppling och elektrifiering till automatiserade fordon och utbildning. Initiativet är del av forskningsprogrammet Horizon2020 och leds av ett internationellt konsortium av gruvföretag, teknik- och systemleverantörer, universitet och andra aktörer.

Läs mer
Sustainable Arctic Construction and Built Environment in Arctic Climate

Kan vi sänka byggkostnaden i Nordkalotten med 25 procent?

Behovet av att samverka inom byggbranschen är kanske större än någonsin. Därför går norra Sverige, Norge och Finland ihop och etablerar en långsiktigt samarbetsplattform för hållbart byggande i kallt klimat.

Läs mer
Samverkan för Innovation & Tillväxt – SIRT

Matchar små- och medelstora företags behov med forskning

Samverkan för Innovation och Tillväxt är en satsning för att stärka konkurrenskraft och värdeskapande i små- och medelstora företag med bas i Norrbotten och Skellefteå. Tillsammans med forskare och studenter på Luleå tekniska universitet matchar vi företagsbehov kring exempelvis produkt- och tjänsteutveckling, kompetensförsörjning eller marknad och försäljning med rätt forskargrupper och studenter. Inom projektet drivs även en diplomutbildning för företagsledare som utformats av professor Anna Öhrwall Rönnbäck.

Latitude 66 Mentorship

”Superprogram! Om man vill göra skillnad i norra Sverige så är det här man ska vara med.”

Kent Eneris är en av nära 200 deltagare i Latitude 66 Mentorship, ett utvecklingsprogram som erbjuder verktyg för att stärka sitt personliga ledarskap inom t.ex. förändringsledning, inflytandestrategier, ledarskap och win-win relationer samt mentor-adept-träffar en gång i månaden. Utöver det får du möjlighet att ta del av resultat från de senaste studierna inom regional utveckling samt nätverksmöjligheter med programmets tidigare deltagare.

 

Läs mer

Att skapa förändring – så jobbar vi

Ett välfungerande ekosystem av aktörer från akademi, industri, offentlig sektor och civilsamhälle är nyckeln för att göra verkstad av innovation. Öppenhet, långsiktighet, gemensamma mål och strukturerade metoder är i vår erfarenhet det bästa sättet att maxa verkningseffekten av projekt.

?>