Tre länder i gemensam kraftsamling för den gröna omställningen i byggsektorn

Digitalisering, ökade krav på hållbarhet, ökade materialkostnader och internationell konkurrens om uppdragen är verkligheten för byggbranschen och i vår region finns hundratals konkurrenskraftiga byggföretag med stark tradition av tekniskt kunnande och kvalitetstänk som har goda förutsättningar för detta. Genom ökat samarbete kommer vi att stärka hela branschens konkurrenskraft och samtidigt driva innovation och hållbarhet framåt.

Inom Sustainable Arctic Construction and Built Environment in Arctic Climate kommer små- och medelstora företag erbjudas rådgivning inom affärs- och produktutveckling, finansiering och export, hitta nya samarbetspartners och stärka sin kompetens om nya material, teknologier och metoder för att bygga hållbart, attraktivt och kostnadseffektivt.

Tillsammans med näringslivet kommer universiteten bedriva forskning för att ta fram nya lösningar som direkt kan användas av industrin. Exempel på innovationsområden är höga träkonstruktioner av timmer, brokonstruktioner, digitalisering och metoder för att exempelvis bygga och gjuta betong i vinterklimat.

FAKTA

Sustainable Arctic Construction and Built Environment in Arctic Climate (SCABEAC) är ett tre-årigt Interreg Aurora projekt som startar våren 2023 och finansieras i Sverige av EU, Region Norrbotten, LTU och näringslivet. Bakom projektet står LTU Business, Luleå tekniska universitet, Universitetet i Tromsö, SINTEF Narvik, KUPA AS, Uleåborg Universitet och Arctic Construction Cluster Finland.

?>