PRIMÄRA MÅL I FN:S AGENDA 2030

Ökad samverkan mellan akademin och byggföretagen
stärker hela byggbranschens konkurrenskraft
– samtidigt som innovation och hållbarhet drivs framåt.

Kontaktpersoner

Lars Oscarsson

Project manager070-605 22 22Aurorum 1A, Luleå

Linnea Johansson

Assistant project manager070-219 24 04Aurorum 1A, Luleå

Lead partners

Projektpartners

Finansiärer

Vill du veta mer?

Formulär

Nyhetsbrev

?>