Kundberättelse

”Tar vår produkt till marknaden både snabbare och bättre”

Innovation Due Diligence hjälpte Neava och nya produkten Arvue

Det kan vara helt avgörande att tidigt få klart för sig vad som kommer att krävas i tid och resurser för att ta en ny produkt till marknaden. Många modeller för marknadsvalidering av idéer vänder sig ofta till startups eller till stora företag, men LTU Business egenutvecklade Innovation Due Diligence landar lika bra hos etablerade företag som sitter med nya produktidéer och innovationer de vill ta till marknaden.

”Att ta hjälp av LTU Business och den expertis som de har är verkligen något jag kan rekommendera, framförallt när man som företag är ivrig och snabbt vill komma framåt”- Johan Hedlund, VD Neava Technologies.

Börjar med en modig idé

Mjukvaruutvecklarna Neava Technologies beskriver sig själva med att ha modet att förändra spelplanen både i sin egen bransch och för sina kunder. Deras nya produkt Arvue har gått igenom hela processen med Innovation Due Diligence.

– På Neava arbetar vi hela tiden med de strategiska utmaningar vi står inför, där ökad tillväxt och ökade marginaler givetvis är viktigt, men minst lika viktigt är att kunna attrahera nya medarbetare och tillvarata och utveckla den talang vi har i våra medarbetare. Vår digitala designplattform för hus är en produkt vi ville arbeta igenom för att hitta bästa möjliga strategi och affärsmodell för att introducera den på marknaden, säger Johan.

Produkten har fått en total genomlysning

Johan berättar att man genom Innovation Due Diligence fått en marknadsanalys, hittat en skalbar affärsmodell, tagit fram en go-to-market strategi och inlett arbetet att träffa finansiärer för att skaffa kapital.

”Det är verkligen något jag kan rekommendera, framförallt när man som företag är ivrig och snabbt vill komma framåt.”

Spara tid och pengar med Innovation Due Diligence

Genom Innovation Due Diligence får företagen nya och större insikter om sin marknad, vilken affärspotential en ny produktidé har, vad kunden värdesätter och hur skalbara och lönsamma affärsmodeller kan designas utifrån det.

Innovation Due Diligence gör att man kan ta sig från a till b på kort tid. I det här fallet har processen tagit sex månader och under tiden har Johan och hans team kunnat fortsätta fokusera på kärnverksamheten, säger Jan Abrahamsson, affärsutvecklingskonsult på LTU Business.

Lika användbart för lokala företag som för stora koncerner

– Ibland har metoder fokus på unga startups eller på stora bolag. Innovation Due Diligence är utformat så att det är fullt görbart även för mindre, etablerade företag att göra en analys och värdering av sina nya produktidéer, säger Jan Abrahamsson.

Företag får stöd med innovation

Genom projektet Datacenter Innovation Region (DIR) kan små- och medelstora företag likt Neava med verksamhet i Norrbotten och Västerbotten få stöd för utveckling av produkter och tjänster. I detta fallet kunde bolaget få ekonomiskt stöd med utveckling och marknadsvalidering via projektet.

Projektet DIR är ett EU-finansierat regionalt utvecklingsprojekt som drivs av Luleå tekniska universitet, i samarbete med Cloudberry Datacenters och Umeå universitet samt med stöd från regionala och lokala aktörer i Norrbotten och Västerbotten.

Läs mer om DIR här.

Detta fick Neava med IDD

Nulägesanalys
Kartläggning av marknaden
Val av affärsmodell och prioriterade marknader
Go-to-market strategi
Investerarkontakter och pitch-träning

Fler kundberättelser

Upptäck fler exempel på hur vi hjälpt kunder inom näringsliv, offentlig sektor och akademi.

?>