Johanna Grimståhl, VD och partner Mera Media

”Växte som ledare”

Latitude 66 Mentorship

I utvecklingsprogrammet Latitude 66 Mentorship får drivna ledare i Norrbotten möjligheten att växa tillsammans med regionen. För Johanna Grimståhl, vd och partner på Meramedia har programmet betytt mycket.

 

Sedan 2013 har LTU Business drivit utvecklingsprogrammet Latitude 66 Mentorship, ett nära samarbete med Region Norrbotten, Sparbanken Nord, Längmanska Företagarfonden och Billerud Korsnäs. Programmets syfte är att bidra till regionens framtid genom att ge företag och individer kunskap, nätverk och mentorskap.

”Jag hade inte så stora förväntningar utan jag går alltid in i saker med öppna ögon. Jag ville få ett större nätverk och hitta rätt i mitt eget ledarskap.”

Överträffade förväntningarna

Johanna Grimståhl beskriver att det blev mycket mer än vad hon förväntat sig. I sin mentor fann hon inte bara en person som öppnade dörrar till ny kunskap och nya verktyg, men också kontakter som blivit otroligt viktiga för Johanna och företaget.

För ledare som vill stärka Norrbotten

En stor utmaning för alla regioner är på vilket sätt de tar sig an sin kompetensförsörjning. Latitude 66 Mentorship är ett exempel på ett annorlunda grepp för att bidra  till att utveckla Norrbottens hjärtan, att utgå från personerna bakom allt.

Programmet riktar sig till de som vill ta nästa steg i sitt ledarskap men också har en vilja att bidra till det framtida ledarskapet i Norrbotten.

Tid för att reflektera och skapa action

Att investera tid utanför kontoret är värdefullt och något man aldrig ska underskatta menar Johanna.

”Jag utvecklas varje dag med mina medarbetare och ägarpartners. Men det finns mer jag vill. Jag vill få kontakter med människor jag annars inte möter och jag vill ha tid att reflektera och inspireras.”

Latitude 66 mentorship är en process över ett år där deltagaren möter andra ledare och forskare som delar engagemanget för vår region, parallellt med föreläsningar och ett eget nära arbete med sin egen mentor. Hon menar att programmet var helt perfekt för henne.

”Jag försöker alltid leva och leda efter mottot att hela tiden skapa action. Vi måste testa för att veta vad som funkar. Jag tror det är ett bra motto för alla ledare och chefer, och varför inte för hela Norrbotten som region.”

 

Boosta ditt ledarskap

Utvecklingsprogram som har fokus både på fördjupad kunskap och relationsbyggande ger mer för kompetensutvecklingen. Läs mer om vilka utvecklingsprogram vi erbjuder just nu.

?>