Från forskningsresultat till smart industri

Forskningsteamet bakom en ny automationsinnovation valde att delta i LTU Business Sommar för att få vägledning i att analysera affärspotentialen på marknaden. Med hjälp av LTU Business beprövade metod Innovation Due Diligence, IDD har de startat företaget Flexbridge och blivit antagna till Arctic Business Incubator.

– Med vår produkt Iceblock blir det möjligt för företag att skapa helt modulära och omkonfigurerbara fabriksgolv och öka den totala driftseffektiviteten, säger Sandeep Patil.

Det är forskarna Valeriy Vyatkin, Dmitrii Drozdov och Sandeep Patil från forskningsämnet kommunikations- och beräkningssystem vid Luleå tekniska universitet som har utvecklat en nyskapande nano-controller. Nano-controllers används i dag för att kontrollera mekatroniska system och processer för tillverkande företag.

Hjälper tillverkande företag att automatisera processer

– Iceblock kommer att lanseras med en inbyggd och pålitlig trådlös anslutning baserad på wifi och avancerade algoritmer som ger god tillförlitlighet för industrikrav. Det hjälper industrin att omkonfigurera automationssystem utan att behöva utveckla ny programvara för varje tillfälle. Det ger större utbud av massanpassning och gör det möjligt för industrin att anpassa sig mycket snabbare till marknadens behov, säger Sandeep Patil.

Teamets ambition är att nano-controllern ska bli en hörnsten i det som krävs för att omvandla ett tillverkningsföretag till Industri 4.0. Forskarna bedriver för närvarande en dialog med ett företag om att starta en testbädd för produkten.

– Vårt mål är att ha en färdig produkt om två år. På sex månader kommer vi att ha ett utbildningspaket redo för användning av utbildningsinstitut för att träna studenter att arbeta med denna teknik. Samma paket kommer också finns tillgänglig för industrier så att de kan lära sig hur man arbetar med den nya tekniken och standarden, säger Sandeep Patil.

LTU Business pekade ut affärsriktningen

Att vända sig till LTU Business var ett avgörande framsteg i att utveckla forskningsresultaten till en kommersiell affär. Med den beprövade metoden Innovation Due Diligence, IDD fick man hjälp att undersöka marknadspotentialen och därigenom få viktiga beslutsunderlag för att kunna starta ett bolag.

”Det var jätteviktigt för oss att förstå industrins behov. Utan hjälpen så hade vi fortfarande suttit fast med att identifiera kunden”, säger Sandeep Patil.

Innovationsstöd för forskare vid LTU

Luleå tekniska universitet har gett LTU Business i uppdrag att stötta universitetets forskare i att affärsutveckla sina idéer, exempelvis med metoder och resurser för att bedöma en innovations kommersiella potential, utveckla marknadsstrategier och att stötta med projektansökningar för extern finansiering.

– Vi på LTU Business brinner för att göra norra Sverige till en hållbar plats för framtiden och då behöver vi se till att de nya innovationerna vid universitet når en marknad. Vi är stolta och glada att Valeriy, Dmitrii och Sandeep och Iceblock får möjligheten att fortsätta sin resa, och bidra till norra Sveriges ledande position i att utveckla morgondagens industri, säger LTU Business VD Gry Holmgren.

?>