”Stöttade mig genom en viktig fas av produktutvecklingen”

Vägen från vision till färdig produkt är utmanande. Musikern och konstnären Karin Åberg ville göra en saga som inspirerar barn att leka och utforska musikens värld. Nu mynnar idén ut i barnboken ”Ellen och Lisa på upptäcktsfärd” med tillhörande soundtrack, pedagogiskt material och turné.

När det var dags för idén att lämna pappret och förverkligas i prototyp sökte Karin efter en partner som kunde stötta med erfarenhet och resurser och fick kontakt med LTU Business och Kent Mrozek. 

Hur man skulle gå tillväga för att komma vidare och kunna ge ut boken var en stor utmaning.

När det var dags att kommersialisera idén fick jag hjälp av Kent och LTU Business med affärsmässigt tänk och att ta fram en prototyp, berättar Karin Åberg.

LTU Business har ett eget verktyg för att hjälpa idébärare att ta nya produktidéer och tjänster ut på marknaden. Metoden heter Innovation Due Diligence. Kent har en lång internationell karriär inom affärsutveckling och arbetar sedan fem år tillbaka som innovationsrådgivare på LTU Business, med kreativa näringar ett av sina specialistområden.

När man pratar innovation behöver det inte handla om produkt- och  tjänsteutveckling för tekniska branscher utan lika gärna kreativa och sociala näringar. I Karins fall har vi inte varit med från första början, men kunde ändå använda Innovation Due Diligence som ett verktyg för att kommersialisera produkten, säger Kent.

Boken ”Ellen och Lisa på upptäcktsfärd” lanserades med tillhörande soundtrack under hösten 2019 genom Karins eget förlag, Karin Åberg Music.

?>