Så gör Luleå Kommun plats för idéerna som ska lösa framtidens utmaningar 

”En verktygslåda för innovation i vardagen”

Ny innovationsplattform för Luleå Kommun

För att kunna möta utmaningar som kompetensförsörjning, digitalisering, klimatförändringar och en växande befolkning behöver Luleå Kommun göra en förflyttning i sitt sätt att arbeta. Tillsammans med LTU Business har de tagit fram en innovationsplattform – en verktygslåda med skräddarsydda metoder och kompetensutveckling för organisationen.

Innovationsplattformen ska fungera som ett verktyg för att nå kommunens vision 2040 om att vara en hållbar stad med 100 000 invånare. Men hur förflyttar man sig från att vara en organisation som är van att lösa enkla eller komplicerade problem, till att bli en som har förmåga att hantera komplexa utmaningar utan tydliga svar, som exempelvis kompetensförsörjning?

I sin roll som enhetschef för digital utveckling inom innovations- och utvecklingsavdelningen i kommunstaben har Hanna Westergaard uppdraget att stötta alla förvaltningar med digitaliserings och -utvecklingsfrågor. Hon konstaterar att lösningen inte ligger i att ”springa fortare” utan att stanna upp och analysera situationen.

–        Mitt team har i uppdrag att skapa både struktur och kultur för att göra annorlunda och hitta nya lösningar. Båda delar är lika viktiga. Struktur handlar om hur innovation får plats i vår vardag, allt från mötesformer till arbetsprocesser. Kulturdelen handlar om att släppa lös kreativiteten hos medarbetarna, våga prova och misslyckas, hitta nya samverkansformer över gränser.

Arbetet har pågått sedan 2020 och Hanna berättar att det har tagit tid att anpassa metoder och modeller för innovation så att de passar för kommunens verksamhet. Fokus ligger på att få grundplattformen på plats och att höja kompetensen bland medarbetare och chefer. Hanna poängterar att arbetet är långsiktigt och att man fortfarande bara är i början.

Arbetet har redan resulterat i ett antal både digitala och lärarledda utbildningar, ett coachstöd för medarbetare och en metodbank som fungerar som en verktygslåda för innovation. Gruppen har även deltagit i och drivit utvecklingsfrågor inom kommunala verksamheter, för att förstå vilka behov som finns där ute.

–        Det har varit otroligt värdefullt att LTU Business kunnat bidra med kunskap och erfarenhet om innovationsledning, som vi sedan tillsammans anpassat så det fungerar för vår verksamhet. De har verkligen känts som en del av teamet och vi har gjort det här tillsammans, avslutar Hanna.

 

Vill du veta mer om innovationsplattformar för offentlig verksamhet?

Innovationsledning

Används på sidor med behov/erbjudanden inom våra innovationsledningstjänster

?>