Mirror mot nya affärer

Norrbottenbaserade IT-företaget Mirror såg en möjlighet att investera i en vidareutveckling av sitt affärssystem för att kunna sälja det till en ny marknad, men de behövde hjälp att förstå den nya kundgruppens behov och att validera affärspotentialen. Ett studentteam på Luleå tekniska universitet tog sig an utmaningen.
– Samarbetet har gett oss en ordentlig marknadsanalys, berättar Terese Johansson, affärsområdesansvarig på Mirror.

Mirror, som har kontor i Luleå och Kalix, har utvecklat och säljer framgångsrikt det molnbaserade affärssystemet mBiz främst till kunder i säkerhetsbranschen. Systemet används för att effektivt hantera arbetsordrar för till exempel installationer och servicearbeten.

Genom en kontakt fick Mirror signaler om att en annan bransch, som man hittills inte sålt sina produkter till, har en liknande serviceverksamhet och därmed också liknande behov: nämligen kyl- och frysbranschen. Potentiellt ett helt nytt kundsegment – som skulle kunna innebära nya affärer. Terese på Mirror berättar:

– Vi såg en potential i den nya marknaden men frågorna var många. Hur ser det ut i kyl- och frysbranchen; vad har de för behov? Hur arbetar de i dag? Hur skulle de vilja arbeta i framtiden? Hur väl möter mBiz deras behov? Hur omfattande anpassningar av systemet behöver vi göra och kommer investeringen att löna sig?

Fast Track öppnade ögonen för studentsamverkan

LTU Business affärsutvecklare Craig Philips

Mirror deltar i affärsutvecklingsprogrammet Fast Track vars syfte är att stärka företag i Norrbotten och Västerbotten genom affärsutvecklingsstöd från LTU Business och samverkan med Luleå tekniska universitet. Affärsutvecklaren och coachen Craig Phillips var den som vägledde Mirror i kontakten med universitet för att få stöd att undersöka och validera affärspotentialen i det nya segmentet.

– Vi coachar företag till rätt ämnen och studenter eller forskare på universitetet och hjälper dem att beskriva sitt behov i en ”pitch” som universitetet kan svara upp mot med rätt resurser. Resultatet av samarbeten mellan universitetet och företagen blir en win-win. Ofta saknar företagen tid och resurser att själva genomföra ett projekt, medan det ger studenterna ett riktigt case att jobba med i sin utbildning, berättar Craig.

– Vi såg samtidigt en chans att komma närmare den kompetens som finns på universitetet, säger Terese på Mirror.

Vi har gått från att inte ha några aktiva kontakter med universitetet till att se det som en naturlig och kraftfull samarbetspartner och att vi kan ha stor nytta av varandra. – Terese Johansson, affärsområdesansvarig på Mirror

Mirror matchades med ett studentteam av blivande civilingenjörer som går programmet industriell ekonomi.

– De här studenterna är blivande affärsutvecklare och förändringsledare och kan på ett gediget sätt sondera en marknad för att ta fram rätt insikter, säger Craig.

Luleå tekniska universitet har alltid haft en nära koppling till näringslivet. Anna Öhrwall Rönnbäck är professor och leder Fast Track:

– Att våra studenter gör arbeten som kommer till nytta för företagen är helt naturligt för oss. Med Fast Track vill öppna upp universitetet ytterligare till ännu fler direktkontakter med företag. Det ska vara så lätt som att lyfta på luren eller skicka ett mejl till oss för att inleda ett nytt samarbete, säger Anna.

Kritiska insikter från tolv veckor research och analys

I undersökningen fokuserade studenterna på två områden: å ena sidan branschföretagens behov och å andra sidan den ekonomiska genomförbarheten i hur affärssystemet skulle behöva utvecklas med nya funktioner för att möta behoven.

Studenterna intervjuade företrädare för ett stort antal företag i kyl- och frysbranschen för att få en djup förståelse för vilka behov som finns, och kontrollerade sedan hur vanliga de olika behoven är genom en kvantitativ enkätundersökning.

En trygg satsning med positiva sidoeffekter

– Vi är jättenöjda med resultatet, säger Terese. Vi har fått en ordentlig analys av vad företagen vill ha, både i funktioner och i mjuka värden. Vi förstår vad de upplever för problem i sina nuvarande system, med sina leverantörer och i sina processer. Insikterna har gett oss trygghet och vi har planer på att vidareutveckla mBiz för att kunna sälja produkten till det nya segmentet.

Mirror har redan ansökt om ett nytt samarbetsprojekt med Luleå tekniska universitet för att undersöka ett annat potentiellt kundsegment.

– Vi har gått från att inte ha några aktiva kontakter med universitetet till att se det som en naturlig och kraftfull samarbetspartner och att vi kan ha stor nytta av varandra. Det här har även varit en bra möjlighet för oss att lära känna studenter som snart ska bli examinerade, och för dem att få kontakt med ett företag som de kan tycka är kul att jobba på i framtiden. Och så får de ju en referens i sitt jobbsökande, avslutar Terese.

FAKTA

Fast Track är en del av projektet Samverkan för innovation och regional tillväxt (SIRT) som drivs av Luleå tekniska universitet med LTU Business som partner och finansieras av EU/ERUF genom Tillväxtverket, Region Norrbotten, Skellefteå kommun samt Luleå tekniska universitet.

→ Läs mer om möjligheter till universitetssamarbeten

Utvecklingsprogrammet Latitude 66
Hällnäs klimatsmarta kompost
Barnboksförfattaren Karin Åberg om IDD
Latitude 66 Mentorship
sizer
?>