Berglund Bygg vill arbeta strategiskt med kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen inom byggbranschen är ett nationellt problem, så även för Berglund bygg i ett växande Skellefteå. Men tack vare projektet SIRT och studenter vid Luleå tekniska universitet har firman nu fått hjälp med en strategi hur de kan jobba för att attrahera arbetskraft framöver.

Berglund bygg grundades 1993 och har de senaste åren vuxit i en stadig takt. Idag har bolaget 22 anställda men i samband med den ökade inflyttningen till Skellefteå skulle företaget kunna fördubbla sin personalstyrka. Det menar Kristoffer Holmström, VD på Berglund bygg, men tillägger att bristen på arbetskraft är ett stort hinder:

– Då vi är måna om kvalitén på arbetet vi utför känns det viktigt att vara noggrann vid rekrytering. Samtidigt så slåss hela branschen om arbetskraft, vilket gör det väldigt svårt att rekrytera rätt folk. Det har gjort att vi aktivt behöver arbeta med hur vi blir en mer attraktiv arbetsgivare, säger han.

Via LTU Business fick Kristoffer Holmström höra talas om projektet SIRT, Samverkan för innovation och regional tillväxt, där bolag kan ta hjälp av studenter eller forskare vid Luleå tekniska universitet med specifika frågeställningar. Fanns det några studenter som kunde hjälpa Berglund Bygg med en strategi?

Ingen tidigare koppling till bygg

Gruppen som tilldelades uppgiften var studenter från industriell ekonomi; projektledare Filippa Larsson och hennes studentkollegor Leo Dahlqvist, Benjamin Aidanpää och Martin Söderberg. Under våren fick de i uppdrag att titta närmare på vad Berglund Bygg kunde göra för att öka sin attraktionskraft.

– Jag har en pappa som tidigare arbetade inom fastighetsbranschen men i övrigt hade jag ingen koppling till bygg, så det här var helt nytt för mig. Men tack vare en bra och noggrann process kunde vi i slutet av projektet ge konkreta rekommendationer för implementering vilket var fantastiskt kul, berättar Filippa Larsson.

Gruppen landade i flera rekommendationer gällande allt ifrån hur Berglund bygg kan engagera sig i unga, nyutbildade snickare till hur bolaget kan arbeta mer med mjuka värden i sin marknadsföring.

Kristoffer Holmström säger att han är imponerad över det studenterna fått fram och att det ger honom trygghet i att gå vidare med arbetet.

– Det var fantastiskt att studenterna på så kort tid kunde göra en så grundlig genomgång. De var lyhörda och kom ofta med bra egna förslag, trots att ingen av dem hade tidigare erfarenhet från just den här branschen. Studenternas slutsatser satte fingret på att vi är på rätt väg med det arbete vi så smått redan hade påbörjat och jag ser fram emot att fortsätta jobba med strategin framledes, säger han.

Fler samarbeten

Projektet SIRT syftar till att utveckla samverkan mellan studenter och forskare på Luleå tekniska universitet likväl som entreprenörer samt företag i Norrbotten och Skellefteå kommun, för ömsesidig vinning. Projektet har resulterat i många nya relationer, och sänkta trösklar.

– Det är viktigt att företagarna i regionen känner att universitet är till för dem. Genom SIRT har vi skapat nya samarbeten och gjort det lättare för företag att ta kontakt med universitetet för att inleda samarbeten, avslutar Anna-Sara Lantz på LTU Business, en av projektledarna i SIRT.

FAKTA

Projektet Samverkan för innovation och regional tillväxt (SIRT) drivs av Luleå tekniska universitet med LTU Business som partner och finansieras av EU/ERUF genom Tillväxtverket, Region Norrbotten, Skellefteå kommun samt Luleå tekniska universitet.

 

Utvecklingsprogrammet Latitude 66
Hällnäs klimatsmarta kompost
Barnboksförfattaren Karin Åberg om IDD
Latitude 66 Mentorship
sizer
?>