Förstudie om Norrbottens framtida rymdsektor

2021 investerades ungefär 400 miljarder dollar i rymd-industrin globalt. Den siffran förväntas stiga till över 1000 miljarder dollar till 2040. Rymdsektorn blir ett allt viktigare verktyg för att bevaka globala överenskommelser och naturkatastrofer. Det här innebär unika affärsmöjligheter för Sverige men vad krävs för att etablera satellitindustrin som nästa stora exportbransch?

Det har LTU Business tillsammans med SSC Spaceport Sweden och Luleå tekniska universitet kartlagt i förstudien Space Capacity Building som publicerades i slutet av 2022. Metoden gick ut på att utgå ifrån en satellits värdekedja, kartlägga vilka behov som uppstår längs vägen och vilka aktörerna inom regionens rymdhubb tillgodoser idag.

– Förstudien är ett bra kunskapsunderlag för både aktörer och beslutsfattare för hur rymdbranschen i Norrbotten kan utvecklas. För beslutsfattare pekar den på vad vi rymdaktörer behöver för förutsättningar för att kunna växa.  För oss aktörer har den identifierat gemensamma utvecklingsområden där vi kan stärka varandra, säger Åsa Johansson, Innovation Lead SSC.

Resultatet blev ett antal identifierade gap och rekommendationer för prioriterade insatser som kan stärka värdekedjan. Vi frågade Johanna Vesterberg, managementkonsult på LTU Business om insikterna från förstudien.

Vilka affärsmöjligheter finns idag som inte fanns för några år sedan?

– Det sker ett skifte inom rymdindustrin där allt fler kommersiella aktörer tar sig in på marknaden, samtidigt som det finns större politiska intressen kring rymd och den tekniska utvecklingen har skapat nya affärsmöjligheter. Vi ser en ökad efterfrågan både kring tillgång på satellitdata och uppkoppling, där
bland annat jordobservationer och tillgång till internet kan hjälpa oss med både miljömässiga, logistiska och humanitära utmaningar.

Vad efterfrågas på marknaden?

– Tjänster och applikationer kring rymddata tros växa kraftigt. Det i sin tur driver behovet av fler satelliter, raketuppskjutningar och kringtjänster. SSCs satsning på Spaceport Esrange är ett sådant exempel där
en internationellt viktig infrastruktur skapar kommersiella affärsmöjligheter längs hela värdekedjan för satellittillverkare, rakettillverkare, testbäddar, underleverantörer och tjänsteföretag för att nämna några.

Vilka slutsatser kunde dras med hjälp av förstudien?

  • Rymdsektorn består i dagsläget av relativt få aktörer så det krävs att man som rymdaktör är verksam på den globala marknaden. Av denna anledning så krävs det både tillgång till kapital och samverkan på regional, nationell och internationell nivå för att svenska aktörer ska vara konkurrenskraftiga.
    Det sker mycket på marknaden redan i dagsläget vilket innebär att man behöver agera inom en snar framtid.

Läs rapporten här. 

Förstudien genomfördes i samarbete med SSC Space Corporation och Luleå tekniska universitet, med finansiering av Region Norrbotten, Tillväxtverket och EU.

 

ERUF

 

Region Norrbotten

?>