Linus Åström, Latitude 64:

”Vi har fått hjälp på djupet och nya idéer som vi inte tänkt på.”

Latitude 64 gör hole-in-one med strategisk expansionsplan

Skellefteå-företaget Latitude 64 är världsledande producenter inom discgolf och växer så det knakar.  Svårigheterna att möta efterfrågan från en snabbt växande kundbas innebar att man behövde expandera smart. 

Expansionsplaner kantade av osäkerhet

Att man slog i kapacitetstaket riskerade att få långsiktiga konsekvenser för det rykte som företag etablerat om sina leveranssäkra och högkvalitativa produkter. Men frågorna kring att välja hur man skulle lösa problemet var många och svåra. Linus Åström, produktionstekniker på Latitude 64, berättar:

– Vi har vuxit fort och lokalerna börjar bli för små. Vi hade många frågeställningar att reda ut innan vi kunde besluta oss för den bästa lösningen för en större produktion – t.ex. hur stor behöver den nya produktionen vara? Och hur kan vi göra den skalbar? Går det att göra anpassningar i vår nuvarande produktion och lagerhantering så att vi klarar oss längre i våra nuvarande lokaler?

Via LTU Business och projektet SIRT kunde företaget ta hjälp av ett studentteam att analysera produktionsprocessen och organisationshanteringen inom Latitude 64 för att skapa en strategisk plan för expansion, flexibel produktion och social hållbarhet.

”Det är bra att den här typen av möjligheter erbjuds. Vi har fått hjälp på djupet, och det har inte krävt någon större insats från vår sida. Jag hoppas att fler i näringslivet tar vara på den här möjligheten.”

Direkta förbättringar i produktionsflödet

Studenterna började med studiebesök och en presentation om uppdraget. Sedan har man jobbat självständigt under en termin för att sedan presentera slutsatser och rekommendationer kring hur man kan optimera tillverkningsprocess, organisation, marknad, distribution och lager samt arbetsmiljö i samband med expansionen.

– Vi är jättenöjda med samarbetet och har fått nya idéer som vi själva inte hade tänkt på. Studenterna har överraskat oss med sin förmåga att snabbt sätta sig in i en ganska avancerad produktion och förstå våra behov, säger Linus.

Latitude 64 ämnar att ta fasta på många av de förslag som studenterna bidragit med, inte minst värdet av att skapa rakare flöden och anpassningar i volym. Linus är positiv till att möjligheten för företag att ta hjälp av universitetet i utvecklingsfrågor.

– Det är bra att den här typen av möjligheter erbjuds. Vi har fått hjälp på djupet, och det har inte krävt någon större insats från vår sida. Jag hoppas att fler i näringslivet tar vara på den här möjligheten.

Fakta

Samverkanstjänster. LTU Business erbjuder företag i Norrbotten och Västerbotten skräddarsytt stöd i att samverka med Luleå tekniska universitet. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig här. 

Latitude 64 deltog i projektet Samverkan för Innovation och Regional Tillväxt 2020/2021. Projektet Samverkan för innovation och regional tillväxt (SIRT) drivs av LTU med LTU Business som partner och finansieras av EU/ERUF genom Tillväxtverket, Region Norrbotten, Skellefteå kommun samt Luleå tekniska universitet.

Utvecklingsprogrammet Latitude 66
Hällnäs klimatsmarta kompost
Barnboksförfattaren Karin Åberg om IDD
Latitude 66 Mentorship
sizer
?>