Hållbart energisystem med hjälp av LTU-studenter

Hållbart energisystem med hjälp av LTU-studenter

Företaget Nordic Värmesystem behövde hjälp med att ta fram ett hållbart, miljövänligt, energisnålt och flexibelt energisystem för villafastigheter. Kunskapen fanns hos studenter vid Luleå tekniska universitet.

Det var i februari tidigare i år som Seard Åberg från Nordic Värmesystem hörde av sig till Lars-Åke Isaksson, affärsutvecklare vid LTU Business. Företaget saknade både tid och kunskap för att skapa värmesystem anpassade i kombination med varandra. Detta för att få till ett kombinerat högeffektivt system som ger både värme och ventilation med återvinning samt komfortkyla.

”Eftersom jag har goda erfarenheter från tidigare projekt med LTU Business kom jag att tänka på dem. Redan efter några dagar fick vi besked om att sex studenter tagit sig an projektet; fyra som studerade energiteknik och två som studerade maskinteknik,” berättar Seard Åberg.

Nordic Värmesystem lämnade en kontaktlista med expertpersoner och företag som studenterna kunde få råd och stöd av. Studenterna startade sitt arbete omgående och med Gustav Häggström, doktorand i energiteknik, som handledare och biträdande professor Jens Hardell som rådgivare för studenterna var de snart igång.

Den 1 juni var slutrapporten klar och Seard Åberg är mer än nöjd.

”Jag är djupt imponerad av deras arbete. En färdig systemlösning är framtagen och klarar de nya BBR-kraven som EU har beslutat om. Fantastiskt!” säger Seard Åberg.

Lars-Åke Isaksson på LTU Business är också glad över resultatet:

”Det känns glädjande och meningsfullt att kunna skapa win-win för alla genom att matcha våra lokala företag med rätt kompetens och team på universitetet. Med 69 forskningsämnen och över 15 000 studenter så behövs en lots. Där kommer vi in och hjälper till att hitta rätt, skapa ett avgränsat projekt och hjälpa samarbetet att komma igång,” säger han.

Även Jens Hardell, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet är nöjd:

”Som examinator för projektkursen M0024T Sustainable Living är jag mycket glad att vi får möjlighet att bidra med kompetens och kunnande till företag i regionen såväl som landet i helhet. Det ger studenterna en extra motivation i sitt arbete när uppdragsgivaren är ett externt företag, samtidigt som företaget får kreativa lösningar på avancerade tekniska utmaningar,” säger han.

Doktorand Gustav Häggström från Luleå tekniska universitet håller med:

”Det är roligt att vi kan erbjuda studenterna möjlighet att jobba med skarpa projekt under utbildningen, så att de får en känsla för vad de kommer kunna jobba med och knyta kontakter inför framtiden.”

Energisystemet kommer offentliggöras och marknadsföras mot hustillverkare och kunder under hösten.

Vill du också ha hjälp från universitet?
LTU Business guidar samarbeten mellan näringsliv och Luleå tekniska universitet för att hitta skräddarsydda lösningar som passar behoven hos båda parter. Samverkan mellan universitet och näringsliv kan handla om studentuppdrag till kurser, gästföreläsningar, forskningsprojekt,  eller kompetensutveckling.

Läs mer här.

?>