Utvecklingsprogrammet Latitude 66

 

Utvecklingsprogrammet Latitude 66 ger deltagarna både energi och verktyg till att möta många av framtidens utmaningar i regionen. Malin Suneson från Luleå deltog i programmet 2023 – 2024 och menar att året inneburit många nya perspektiv och nya tankar och infallsvinklar:

”Jag skulle absolut rekommendera andra att söka, som adept eller mentor.”

I utvecklingsprogrammet Latitude 66 Mentorship får drivna ledare i Norrbotten möjligheten att växa tillsammans med regionen. Programmets består av tematiska träffar med föreläsningar och workshops, totalt tolv dagar fördelat över ett år. Syfte med programmet är att bidra till regionens framtid genom att ge företag och individer kunskap, nätverk och mentorskap.

”När jag funderar på vilka framtidsutmaningar som finns, tänker jag på att vi ska ha ett samhälle som människor vill bo i, att det är hållbart socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Inte bara på makronivå,” säger Malin Suneson.

För att få ut så mycket som möjligt av programmet ger Malin Suneson framtida deltagare tips om att låta utbildningen och programmet ta tid, då det är många intryck:

”Resorna till maktens korridorer var otroligt intressanta och välkomponerade, och att ta upp frågor om jämställdhet har känts extra viktigt, precis som mentorskapsdelen som har gett mig otroligt mycket”.

Latitude 66 Mentorship är ett nära samarbete med Region Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten, Sparbanken Nord, Längmanska Företagarfonden, Billerud Korsnäs, LKAB och Mobilaris.

 

?>