Kundberättelse

”Studenternas utvecklingsuppdrag gav oss en ny produkt”

Nytänkande affärsutveckling för entreprenörer

Studentkonsulterna skulle hjälpa Nordic Quick Systems med ett produktutvecklingsuppdrag. På endast nio veckor tog de fram en lösning som slog allas förväntningar. Nu utvecklas en prototyp av konceptet och en lansering på marknaden planeras redan under 2020. LTU Business Sommar, som konceptet heter, ledde till att Nordic Quick Systems tog ett rejält språng mot sina mål.

”Viktig pusselbit för att nå våra mål”

Sammy Pergament, sälj- och marknadsansvarig och delägare i Nordic Quick Systems, har betydande erfarenhet av att ta nya produkter och tjänster ut på en internationell marknad, bland annat för Volvo Cars och två startups som har snappats upp av Samsung respektive H&M-familjen. Han menar att LTU Business Sommar är ett koncept som överträffat alla förväntningar och gjort verklig nytta för bolaget.

Prototyp och lansering inom kort

På bara nio veckor har studenterna trattat ner 17 idéer till ett koncept som vi håller på att ta fram prototyp för och planerar att lansera redan under 2020.

”Programmet har accelererat utvecklingen av en ny produkt på ett sätt som hade varit svårt för oss att lösa in-house eller med hjälp av traditionella konsulter. Studentkonsulterna som arbetade på vårt case levererade ett fantastiskt resultat.”

”Nytänkande affärutveckling för entreprenörer ”

– Vår erfarenhet är att med rätt verktyg och stöd kan studenter vägleda, förstärka & accelerera utveckling av produkter & tjänster. LTU Business Sommar uppstod för att vi ville paketera ett erbjudande som forskare, företag och studenter alla kan delta i, säger Sandra Berg, affärsutvecklare på LTU Business.

“Vi vill vara ett innovativt bolag som jobbar annorlunda. LTU Business Sommar och möjligheten att samarbeta med ambitiösa, nytänkande studenter tilltalade oss direkt.” – Sammy Pergament, Nordic Quick Systems.

LTU Business Sommar består av att studenter arbetar under nio veckor som konsulter på skarpa case sprungna från företag, forskning eller egna idéer. Företag tävlar om att delta med ett uppdrag inom affärsutveckling, exempelvis utveckling av en ny produkt eller att ta fram en paketering och ny marknadsstrategi. Under programmets nio veckor handleds studentkonsulterna av erfarna affärsutvecklare på LTU Business.

”Potential att förflytta oss från mekanisk verkstad till ett högteknologiskt bolag som ligger i branschens absoluta framkant.”

”Vi ser fram emot att kunna avslöja mer inom kort”, avslutar Sammy.

?>