AFFÄRSUTVECKLARE / KONSULTCHEF

Anna-Sara Lantz

Anna-Sara Lantz har en kandidatexamen inom beteendevetenskap med inriktning personal och arbetsvetenskap från Luleå tekniska universitet och brinner för ett tillitsbaserat och öppet ledarskap. Som konsultchef och projektledare hos oss har hon personalansvar för ungefär halva teamet och delat HR-ansvar för hela bolaget.

Som projektledare driver Anna-Sara Lantz samskapande utvecklingsprocesser för akademi, näringsliv och offentlig sektor genom att facilitera upplevelsebaserat lärande, dialog och erfarenhetsutbyten. Exempelvis kan syftet vara att hitta nya lösningar på utmaningar som att skapa tillväxt, utveckla sitt erbjudande eller skapa nya samarbeten.

Anna-Sara har tidigare arbetat som projektledare vid Career Center på Luleå tekniska universitet, där hon jobbat med att stärka arbetslivsanknytningen för universitetets studenter. Hon har även studerat ledarskap vid Försvarshögskolan, är utbildad studiomusiker/sångpedagog och har genom flera år som egenföretagare inom kultursektorn en entreprenörs mindset med kundens bästa för ögonen och vana att hitta lösningar för att komma i mål.

På fritiden trivs hon med yoga, matlagning och resor.

Kontakt
anna-sara.lantz@ltubusiness.se
070-724 45 45

Aurorum 1A, Luleå

LinkedIn-profil
?>