Lunchföreläsning: Attraktiva varumärken för nya kundsegment

I den här föreläsningen kommer de beskriva hur du kan arbeta strategiskt med att få nya kundsegment att attraheras till din produkt eller tjänst.

Malin Hollström och Niklas Berg från Tailorbird hjälper företag inom skilda branscher att få affärsnytta i sitt varumärkes- och hållbarhetsarbete.

Frågor som föresläsningen fokuserar på:

1. Vad innebär det att jobba strategiskt med varumärke och hur kan det påverka din affär?

2. Hur starkt är ditt varumärke idag? Vi visar en modell i 6 fält som hjälper dig att gradera styrkor och svagheter idag och samtidigt ge dig nycklar till fortsatt strategiskt arbete mot det nya kundsegmentet.

3. Hur går jag från strategi till praktik? Tips och exempel på insatser som stärker ditt varumärke.

Föreläsningen är del 4 i en serie om 6 delar. I tidigare föreläsningarna fokuserade vi på hur man kan designa sitt värdeerbjudande samt hur man hittar nya marknader och hur man kan använda cirkulär design för att utveckla sitt företag. Föreläsningarna är helt öppna och fristående – du är välkommen att delta på denna föreläsning även om du missade de tidigare.

Varmt välkommen att anmäla dig nedan!

När

Kl 12 – 12.45 den 22 mars

Var

Du som anmält dig får en Teams-inbjudan mailad till dig innan föreläsningen.

→ Till anmälan

Föreläsningsserien är en del av utvecklingsprogrammet “Hållbar design för nya affärer” som finansieras av Tillväxtverket, Region Västerbotten och Region Norrbotten.

?>