Webinar digital transformation

Hur kan man skapa värde för sin verksamhet med hjälp av digital teknik? Digital transformation handlar om att använda ny teknik för att öka kapaciteten i sin verksamhet. Detta webinar riktar sig till dig som vill få insikt i digitalisering i små- och medelstora företag. Anna Ståhlbröst, professor i informationssystem, ger oss en introduktion till begrepp som artificiell intelligens och ger insikter i hur man kan leda sin verksamhet för att vara mer redo att implementera nya digitala lösningar.

Mer info och anmälan här.

?>