Såhär behandlar vi dina personuppgifter

Integritetspolicy

Enligt dataskyddsförordningen, GDPR, räknas all slags information som kan kopplas till en person som personuppgifter. De personuppgifter vi behandlar på LTU Business är i de flesta fall begränsade till namn och kontaktuppgifter till dig i din yrkesroll.

På LTU Business behandlar vi personuppgifter i syfte att administrera vårt förhållande till blivande, nuva­rande och gamla kunder, samarbetspartner och andra som nyttjar våra tjänster. Vi kan även använda uppgifterna för att lämna rele­vant information om våra erbjudanden och marknadsföra dessa. I de fall personuppgif­ter behandlas för vår räkning görs det enligt särskilt avtal med sekretessåtagande, och det handlar då antingen om IT-driftsärenden, eller om att en av oss anlitad samarbetspart får en lista över personer som anmält sig till ett evenemang.  Vi lämnar inte ut några uppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.

En del av vår verksamhet bedrivs i form av projekt finansierade med offentliga medel. I dessa har vi krav på oss att utvärdera och redovisa resultaten av det vi gör, samt att vi under en längre tid, dock max 10 år, måste spara uppgifter om vilka företag och, i förekommande fall, personer som tagit del av våra insatser.

För vissa utbildningstjänster behöver vi registrera personnummer för att säkerställa att intyg om genomförd utbildning utfärdas till rätt person. Detta innebär också att du har möjlighet att under den tid uppgifterna sparas, max 10 år, få ett nytt intyg från oss om det gamla skulle förkomma.

Som rättslig grund för personuppgiftbehandling använder vi samtycke eller avtal, såvida vi inte har lagkrav på oss att behandla uppgifterna, enligt t ex bokföringslagen. När det gäller utbildningsintyg har vi gjort en intresseavvägning.

Vi lagrar personuppgifterna hos svenska och internationella IT-leverantörer som i avtal förbundit sig att följa kraven i dataskyddsförordningen.

Du har rätt att begära information om vilka uppgifter vi på LTU Business behandlar om dig som person och få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att dra tillbaka lämnat samtycke och få uppgifterna borttagna om inga lagliga hinder finns för att radera dem.  Kontakta oss på e-postadressen personuppgift@ltubusiness.se så hjälper vi dig med detta.

Personuppgiftsansvarig:

LTU Business AB, org.nr. 556604-5125
Aurorum 1a
977 95 Luleå

personuppgift@ltubusiness.se

Om du vill klaga på vår hantering av personuppgifter görs detta hos Datainspektionen

Kakor

På www.ltu.se används cookies i syfte att generera webbstatistik, kartlägga användarbeteende, stötta funktioner för feedback och dela innehåll i sociala medier samt för att hantera inloggning.

?>