Gruvinnovation

I programmet Sommarkonsulterna, tema Gruvinnovation, jobbar du tillsammans med andra studenter från hela landet med att undersöka affärspotentialen i en idé relaterad till gruvbranschen. Affärsidén kan vara din egen, vara sprungen ur forskning eller ägas av ett befintligt företag.

Det här får du

Du är med och ökar innovationstakten för svensk och därmed världsledande gruvindustri. I programmet får du möjlighet att utforska potentialen i en affärsidé inom gruvbranschen. Vi sätter ihop er i ett team av två studenter, gärna med blandade kompetenser, som tillsammans arbetar med en idé.  Vi kommer matcha  dig med idéer sprungna ur den senaste utvecklingen antingen vid ett svenskt universitet eller ett företag.
Du behöver snabbt sätta dig in i idén och förstå nuläget för att under sommaren ta idén närmare en marknadsintroduktion och kommersialisering. Det kan till exempel handla om att identifiera och analysera behoven hos kunder, utveckla och undersöka nyttan med innovationen, förstå och bygga strategier för idéns väg framåt och att presentera affärsidén.

Tillgång till expertis och processledning

Vid din sida har du en erfaren affärsrådgivare från LTU Business och andra innovationsfrämjande aktörer i regionen. I slutet av sommaren presenterar du och ditt team er lösning för uppdragsgivare, potentiella användare, finansiärer och andra intresserade av affärsidén.

Vem kan delta?

Alla studenter vid svenska universitet och högskolor kan söka till tema Gruvinnovation. Vi välkomnar din ansökan oavsett vilket program du studerar eller vilken årskurs du går. Du söker ensam och blir matchad till ett team. Du kan söka från vilken ort du vill, och arbetet genomförs i första hand på plats i Luleå med möjlighet till distansarbete för studenter från andra lärosäten.

Ansökan

Du måste söka till Sommarkonsulterna för att kunna delta i Gruvinnovation. Berätta för oss i samband med din ansökan till Sommarkonsulterna om du är intresserad av just detta tema. Sista mars kommer du att veta om du kommit in eller inte.

Programmet utförs inom det Strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Sommarjobba med idéutveckling!

LTU Business Sommar

Gruvinnovation är en inriktning inom Sommarkonsulterna, ett sommarjobb för dig som vill göra skillnad.

Läs mer & ansök

Kontaktperson

Christopher Frisk

Affärsutvecklare070-348 00 66

Finansiärer

?>