VD

Gry Holmgren

Vår vd Gry Holmgren Hafskjold har under nästan hela sin karriär jobbat i gränslandet mellan akademi och samhälle och är en av Sveriges mest erfarna profiler inom att framgångsrikt driva innovationssystem. 

Denna unika kompetens bidrar hon med i en rad styrelseuppdrag, vid sidan av VD-uppdraget, bl.a. för LTU Holding, LTU Green Fuels, Arctic Business Incubator, Luleå Science Park och Längmanska Företagarfonden. Hon verkar även i ett antal styrgrupper för större regionala tillväxtprojekt och är utsedd till generalkonsul för Kgl. Norsk konsulat med uppdraget att stimulera samarbete mellan Norge och Sverige.

Som uppvuxen i en företagarfamilj har Gry entreprenörsskapet i blodet och företagsledarfrågor ligger henne varmt om hjärtat. Hon är initiativtagare till en rad satsningar och program för att stärka regionens företag, bl. a Turistanläggningars Form & Funktion. Gry är i grunden civilingenjör med examen från Luleå tekniska universitet och har även arbetat inom oljebranschen i Norge.

På fritiden trivs hon bäst med att umgås med vänner, gärna i kombination med fysisk aktivitet som vandring, orientering eller skidåkning.

Kontakt
gry.holmgren@ltubusiness.se
070-615 11 52

Aurorum 1A, Luleå

LinkedIn-profil
?>