PROJEKTLEDARE

Karoline Pettersson

Karoline Pettersson är ingenjör inom teknisk design och är senior projektledare på LTU Business sedan 2009. Hennes expertis är att skapa tillväxt och innovationskraft i främst små- och medelstora företag, men även offentlig sektor och internationella organisationer. Dels genom att skapa och leda innovationsprocesser, men också genom samverkan mellan näringsliv och universitet. Hon har en bred erfarenhet av program som finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Vinnova och Tillväxtverket.

Ett av många exempel är det populära och välrenommerade affärsutvecklingsprogrammet LTU Business Sommar där hon skapat möjligheter för universitetsstudenter och case-ägare i näringsliv och offentlig sektor att mötas och lösa reella utmaningar. Ett koncept som ger yrkeserfarenhet och nätverk under studietiden, och som accelererar näringslivets utvecklingskapacitet.

På fritiden trivs Karoline bäst i stallet eller i skidbacken. Hon är en film- och seriefantast och anförtrodd streaming-rådgivare åt hela teamet.

 

Kontakt
karoline.pettersson@ltubusiness.se
070-547 96 28

Aurorum 1A, Luleå

LinkedIn-profil
?>