Må bra och utvecklas med oss!

På LTU Business står du som är vår medarbetare i centrum. För oss är det viktigt att du får de bästa förutsättningarna att trivas, utvecklas och prestera i ditt jobb. Vi har därför tagit fram en egen långsiktig strategi med mål och aktiviteter inom fem utvalda fokusområden för att skapa och stärka de förutsättningarna. På den här sidan kan du se exempel på vad vi gör.

Vi är enade i vår vision

Vi har en tydlig vision och delade värderingar som vägleder oss i våra beslut.

Vi är alla delaktiga i arbetet med att utveckla vår strategi och affärsplan.

Vi sätter tydliga mål och firar tillsammans när vi uppnår dem.

Vi lyfter goda insatser vi gör för varandra och för våra kunder.

Vi riktar vårt fokus och stärker vår gemenskap på en gemensam konferensresa varje år.

Vi levandegör vår vision och den nytta vi skapar för våra kunder, bland annat i designen av våra kontorsmiljöer.

Vi bildar tvätfunktionella interna grupper för att ta oss an utmaningar som är viktiga för bolaget.

Vi bryr oss om varandra och vår omvärld

Vi främjar vår goda hälsa med ett maxat friskvårdsbidrag, sjukförsäkring, hälsoundersökningar, friskvård på arbetstid och gemensamma träningsaktiviteter.

Våra sociala grupper arrangerar gemensamma aktiviteter för att bygga gemenskap och tillhörighet.

Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete.

Vi stödjer våra medarbetare vid stora händelser i livet och oförutsedda situationer.

Vi är fackanslutna och ger alla tjänstepension och förmånliga försäkringar.

Vi utvärderar hur våra medarbetare upplever vår fysiska och psykiska arbetsmiljö och gör de insatser som krävs för att den ska hålla högsta nivå.

Vi firar födelsedagar, bröllop och tillskott i våra familjer.

Vi tar oss tid att samlas och ha kul tillsammans.

Vi säkerställer att vi är en rättvis och inkluderande arbetsplats.

Vi gör det möjligt för alla att på arbetstid delta i ideellt arbete i linje med vår vision.

Vi är alla delaktiga tack vare bra kommunikation

Vi möjliggör och uppmuntrar intern dialog i alla led – genom allt från samtalspromenader till fokusgrupper och teamschattar.

Vi använder nya och effektiva verktyg för kommunikation och delaktighet.

Vi bevakar och delar viktiga insikter om omvärlden med varandra.

Vi träffas regelbundet på personalträffar för att dela information och bearbeta aktuella ämnen i workshops.

Vi uppmuntrar och inhämtar feedback och idéer på flera olika sätt.

Vi utbildar oss i aktivt lyssnande och feedback för att stärka vår feedbackkultur.

Vi skapar insyn för alla i styrelsearbetet och styrelsebeslut.

Vi växer med ny kunskap och nya erfarenheter

Vi möjliggör personlig utveckling och kompetensutveckling för alla genom arbetet, utbildning och andra aktiviteter.

Vi har ett levande kompetensförsörjningsarbete på bolagsnivå där vi bevakar omvärlden och adresserar våra egna och regionens kompetensbehov.

Vi har en tydlig modell för intern karriär- och löneutveckling.

Vi anordnar bolagsgemensamma utbildningar.

Vi ger ömsesidig feedback i alla led för att få olika perspektiv på våra handlingar.

Vi genomför lunchföreläsningar där medarbetare delar med sig av erfarenheter och lärande.

Vi har ett internt mentorskapsprogram.

Vi utvärderar varje genomfört uppdrag inom arbetsgruppen.

Vi möjliggör för alla medarbetare att ansöka om att driva interna utvecklingsprojekt som stödjer bolagsövergripande målsättningar.

Vi bjuder in våra kunder för att höra dem berätta om hur de upplever oss som samarbetspartner.

Vi firar när det går bra – och det är ofta!

Vi firar när det går bra för oss och för våra kunder.

Vi lyfter fram och belönar goda insatser.

Vi firar våra framgångar tillsammans, inte minst i samband med våra årliga jul- och sommarfester.

Vi har transparenta system för belöningar, och är noga med att vara rättvisa.

Vi sätter positiv feedback i system, bland annat genom att uppmärksamma beröm på personalsamlingar.

Vi belönar till exempel med presentcheckar och blommor, men även med nya mandat och möjligheter.

?>