EU stärker innovation i svensk rymdsektor med 1,4 miljoner euro

Medlen kommer att gå till samverkande innovation genom tillämpad forskning, utökade labb- och testanläggningar samt affärsutveckling för små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. Beskedet innebär en fortsättning på det regionala utvecklingsprojektet RIT2021 som leds av Luleå tekniska universitet.

Målet med RIT2021 är att locka talanger, investeringar och nya affärssatsningar till EU:s nordligaste rymdnav. Samarbetet har hittills rönt nationell och internationell framgång. De nya medlen kommer att göra det möjligt för projektgruppen att förlänga programmet med 18 månader för att ytterligare stärka innovation, forskning, affärsutveckling och klusterbildning.

– Norra Sverige är ett av Europas viktigaste rymdnav och sektorn spås fyrdubblas globalt före 2040. Medlen gör att vi kan bygga vidare på det arbete som redan gjorts i projektet och vidareutveckla Sveriges konkurrenskraft som rymdnation, säger Johanna Bergström -Roos, projektledare RIT2021. 

Att rymd befinner sig i en expansiv fas är tydligt. Alexander Bergström, strategikonsult på LTU Business märker generellt en ökad efterfrågan på strategiska analyser av marknader och värdekedjor från kunder och uppdragsgivare. Han menar att det är viktigt att arbeta långsiktigt med att öka kunskapen om rymd i det bredare näringslivet.

– Det finns utan tvekan spännande affärsmöjligheter direkt kopplat till exempelvis satellittillverkning, men vi ser framför oss en utveckling där rymd både blir kund och leverantör till branscher som idag kanske verkar avlägsna.

?>