LTU Business kompetensutvecklar innovationsledare i Sydafrika och Norge

Metoden Innovation Due Diligence används för att validera marknadspotential av nya produkter och tjänster, och har utvecklats speciellt för att bedöma innovationer i mycket tidiga skeden och på så sätt säkerställa att investeringar prioriteras rätt. Den är utvecklad av LTU Business och används av Luleå tekniska universitet samt en rad andra europeiska forskningsinstitut. Nu anlitas LTU Business för att utbilda sydafrikanska och norska innovationsledare i metoden. 

I Sydafrika har LTU Business utbildat kvinnor och män från högre lärosäten i landet som arbetar inom ett område som på fackspråk kallas tekniktransfer – processen att omvandla ny kunskap och teknik från forskningen så att den är tillgänglig och användbar i samhället. I det arbetet behöver de ha kunskap om marknadsvalidering, finansiering, IP-frågor och annat. Innovation Due Diligence strukturerar den processen och ger dessutom svar väldigt tidigt på om idén är värd att satsa på ur ett marknadsperspektiv.

– Vi har fått nya verktyg och kunskap som kommer att vara till stor hjälp – helt avgörande för oss som arbetar inom tekniktransfer, sammanfattade en av deltagarna.

– Ett av de vanligaste misstagen när man utvecklar nya produkter och tjänster är att man lägger ner för mycket tid och pengar på ett nytt koncept eller en ny teknik innan man inser att den inte är bra. Genom att använda Innovation Due Diligence tar man metodiskt reda på hur den verkliga potentialen ser ut, och får dessutom insikter i hur produkten måste paketeras och marknadsföras för att vara attraktiv, förklarar Kent Mrozek, innovationsledare och affärsutvecklare LTU Business.

Under våren kommer även norska innovationsledare att utbildas.

Läs mer om Innovation Due Diligence här.

?>