LTU Business medlemmar i SISP

LTU Business är nu medlemmar i branschorganisationen SISP – Swedish Incubators & Science Parks.

Swedish Incubators & Science Parks (SISP) är den svenska branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 70 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta.

–  Medlemskapet i SISP innebär att vi kommer in i ett sammanhang där vi kan utbyta kunskap och kontakter med liknande bolag. Som ledande region i den gröna omställningen ser vi också fram emot att bidra med våra erfarenheter för att stärka Sveriges innovationsförmåga, säger LTU Business vd Gry Holmgren.

SISP:s fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, samt samverkar ofta med kluster och har Triple Helix-förankring. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen.

– Den tid är förbi då vi kan driva utvecklingsfrågor i en region utan att tänka utveckling för hela Sverige. Vi är ett bolag med storlek, kunskap och med ambitioner att fortsätta jobba för nationell tillväxt. Då behöver vi flera nära samverkansparter, avslutar Gry Holmgren.

?>