LTU Business nya styrelseordförande: ”Jag kan hantverket med att förändra saker och ting”

Bild på människa som står utomhus i stadsmiljö

Hon har varit arbetsmarknadsminister och mångårig facklig ledare, blivit utsedd till Årets alumn på LTU och är uppvuxen på Porsöberget i Luleå. Till vardags har hon sin arbetsplats i rummet bredvid tidigare politikertoppar på Rud Pedersen Public Affairs. Vi pratar förstås om Eva Nordmark, nytillträdd styrelseordförande för LTU Business. Nu stärker hon styrelsen för konsultbolaget med sin mångåriga erfarenhet från såväl nationella och internationella arenor och kontext.

 

Eva Nordmark gillar att vara i Luleå. Det händer att hon saknar tallheden på Bergnäset i Luleå, närheten till naturen. Hon har en stark vilja att vara med och bidra till den utveckling som sker i norra Sverige och den gröna omställning som galopperar allt snabbare. Efter stora framgångar där hon etablerat sig på den politiska scenen, och arbetet som arbetsmarknadsminister tog hon sig en funderare över vad som skulle bli nästa steg. Något som gjorde att hon landade i att även fortsättningsvis befinna sig i skärningspunkten mellan näringsliv, politik och universitet och då frågan kom gällande att axla rollen som styrelseordförande för LTU Business blev svaret ett tveklöst ja:

–  Jag känner mig hedrad att få arbeta med LTU Business, det är ett riktigt flaggskepp. Jag har alltid haft kvar en personlig och yrkesmässig fot i Luleå och norra Sverige – förutom under ministertiden, då detta inte är tillåtet.

Varför ser du det som viktigt för universitet att ha holdingbolag?

–  Holdingbolagen är viktiga för att nya ideer och resultat från forskningen kan förverkligas och komma till nytta för vårt samhälle. De bidrar till innovationer, nya forskningsbaserade företag, jobb och därmed ökat välstånd. Jag ser holdingbolagen som ett stöd för en positiv samhällsutveckling.

Vilka erfarenheter har du med dig, som stärker LTU Business?  

–  Exempelvis vet jag hur den nationella och den internationella politiken fungerar, jag har varit en del av den och jag vet vad som krävs att få igenom reformer – även svårare reformer. Jag kan hantverket i att förändra saker och ting, och älskar att befinna mig i en mix av näringsliv, universitet och politik. Jag har varit med och startat flera initiativ precis i den skärningspunkten, som ”Forum för omställning” och ”Digital idag” och gillar att jobba med många olika aktörer – så utvecklar vi samhället, tillsammans. Jag gillar att lösa problem snarare än att debattera, säger Eva Nordmark med eftertryck och lägger till:
–  Att bygga relationer och skapa förtroende, och ha respekt för varandras olika förutsättningar är viktiga framgångsfaktorer.  Jag hoppas att mina erfarenheter ska komma till nytta för LTU business.
 

Hur ser du på den utmaning som finns gällande att vi behöver bli fler i Norrbotten?

–  Vi är helt beroende av att människor och företag känner att Norrbottens är attraktivt och att de är välkomna hit. Vi behöver människor som vill flytta hit, inte bara från Sverige och Europa utan hela världen. Att man får bli en del av gemenskapen och att man har arbete, känner sig trygg, att det finns ett blomstrande kulturliv – allt hänger ihop, säger Eva Nordmark.
När vi pratar om visioner och det framåtsyftande arbetet trycker Eva Nordmark på att det handlar om att göra det tillsammans, med övrig styrelse, ägare, medarbetare och övriga parter som finns i företagets omvärld:

– LTU Business är en verksamhet med människor som har goda idéer, som hjälper andra aktörer som har idéer eller utmaningar med att hitta vägen framåt. Något som jag också vill framhålla är att i Norrbotten är vi bra på att lösa problem tillsammans, det finns en närhet och snabbhet i att nå varandra. På något sätt är det lägre trösklar och snabbare beslutsvägar. Det är en framgångsfaktor för länet.

Framgångsfaktorer, men också utmaningar – vilka ser du som extra viktiga framöver?

– Klimatet, att vi behöver göra en grön omställning och vi behöver vara många som är med och får det att hända. Jag ser också de geopolitiska problemen i världen, där allt fler människor bor i diktaturer och där krig och konflikter skapar helt nya problem som begränsar människors frihet.  Detta påverkar även företag och deras handel. Men också, i allt detta behöver vi se att det finns möjligheter – kris kan ge upphov till nya idéer, nya lösningar. En annan fråga som jag ser som oerhört viktig är bostadsfrågan, för att klara av den gröna omställningen och alla investeringar behövs fler bostäder. Det är häftigt att se exemplet med tiny villages, som LTU Business arbetar med tillsammans med Kiruna växer och övriga parter, säger Eva Nordmark avslutningsvis innan hon avrundar för att ta en promenad nära vattnet, runt Luleås stadskärna.

?>