Vi välkomnar nio företag i tredje omgången av uppskattat affärsprogram

Nyligen startade nio företag i FastTrack, ett affärsutvecklingsprogram där små- och medelstora företag stärker sin affär med expertis inom innovation och affärsutveckling. Vi pratade med projektledare Anna-Sara Lantz för att höra mer.

Vilka nya kunskaper och verktyg får gruppen med sig under året?
– Programmet är behovsdrivet, så vi tar upp ämnen som är aktuella för företagen där de är i sin utveckling just nu. Det kan till exempel gälla hur man blir en mer attraktiv arbetsgivare, eller hur man går tillväga för att rekrytera fler kvinnor. Även frågor som rör finansiering, innovation och marknadsföring berörs.

Hur blir man deltagare? Är det slumpmässigt utvalda företag eller kan vem som helst söka?
– Alla små- och medelstora företag från Norrbotten och Skellefteå kommun är välkomna att söka. Vi försöker alltid vi få till en grupp av icke-konkurrerande företag från olika branscher och geografisk placering. Vi eftersträvar också en jämställd grupp, vilket vi nådde med 50/50 kvinnor och män som ägare/företagsledare i år.

Programmet FastTrack drivs av Luleå tekniska universitet och LTU Business inom projektet Samverkan för Innovation och Regional Tillväxt, med finansiering från Region Norrbotten, Skellefteå kommun och EU.

?>