LTU och GKN utvecklar 3D-printing för rymdraketer

Additiv tillverkning, också kallat 3D-printing, av metallkomponenter till motorer, satelliter och andra produkter har potential att transformera rymd- och flygindustrin. Forskningsprojektet är ett av åtta pågående samarbeten mellan Luleå tekniska universitet och rymdindustrin inom samverkansprojektet Rymd för Tillväxt (RIT2021). Ytterligare åtta projekt är på gång. 

En ny dimension av produktutveckling

Christo Dordlofva, Luleå tekniska universitet, har nyligen försvarat sin doktorsavhandling på ämnet. Han förklarar potentialen:

Additiv tillverkning kan reducera ledtid och kostnader för produktion och utveckling av komponenter till rymd och flygindustrin. Samtidigt finns potential att accelerera innovation genom möjliggörandet av nya designmöjligheter.

Säkerhet och funktionalitet

För rymdingenjörer och företag som GKN Aerospace behöver osäkerheten kring 3D-printade produkters funktionalitet och säkerhet kunna kontrolleras. För en ny teknologi som additiv tillverkning saknas etablerade riktlinjer och standarder för utveckling och tillverkning som uppfyller de höga krav som ställs på material och komponenter för rymd- och flygindustrin. Christos forskning har syftat till att förstå hur företag inom rymdindustrin kan utveckla egen kunskap kring additiv tillverkning och hur produktkvalitet kan säkerställas redan under utvecklingsarbetet.

–       Att samarbeta med akademin är viktigt för vår strategiska positionering på marknaden. Forskningssamarbeten ger oss en möjlighet att öka vår innovationsförmåga inom befintliga och nya områden som vi inte jobbar med idag men som kommer att vara viktiga i framtiden, säger Patrik Johansson, GKN Aerospace.

”Stöttar tillväxt och konkurrenskraft”

Forskningssamarbetet möjliggörs genom RIT2021, ett regionalt utvecklingsprojekt med fokus på att skapa tillväxt i rymdsektorn. Projektet har en total budget på 60 miljoner kronor, där forskningssamarbeten mellan industri och akademi utgör en del. Hittills har detta resulterat i åtta gemensamma forskningsprojekt mellan Luleå tekniska universitet och ledande företag inom svensk rymdindustri. Ytterligare åtta är planerade.

Vår vision är att RIT2021 ska skapa synergier genom att förena ledande forskning med industri. I det här fallet ger Christos doktorsavhandling industrin konkreta insikter och bidrar till att svensk rymdindustri fortsätter att ligga i framkant av innovation.

– Etablerandet av industristandarder är viktigt för att små och medelstora företag inom additiv tillverkning så småningom kommer att kunna bli leverantörer till rymdindustrin, säger Johanna Bergström-Roos, projektledare på LTU Business.

Bakgrund – Rymdsektorn

Den globala rymdsektorn uppskattas omsätta mer än US$ 400 miljarder och beräknas fördubblas till 2040. Ny teknik driver tillväxten och öppnar marknaden för aktörer från privat sektor.

Bakgrund – RIT2021

RIT 2021 är ett regionalt utvecklingsprojekt som drivs av Luleå tekniska universitet, LTU Business, IRF och Arctic Business, med stöd från OHB Sweden, SSC, GKN Aerospace, Region Norrbotten, Kiruna Kommun, Luleå Kommun, Sparbanken Nord och EU. Ett av de fyra arbetspaketen handlar just om forskningssamarbeten mellan akademi och industri.

Läs mer om RIT2021 här.

 

?>